Brandbrief aan kabinet: stop fossiele subsidies

Geschreven door control

25 mei 2023 4 min. leestijd

Unieke coalitie van o.a. banken, bedrijven en ngo’s spreekt zich uit


Amsterdam, 22 mei 2023 – Een breed scala aan bedrijven en organisaties schaart zich achter de oproep aan het kabinet om te stoppen met fossiele subsidies. Vandaag plaatsen onder andere pensioenfondsen ABP en PME, banken ASN en Triodos, vakbond FNV en (energie)bedrijven om | nieuwe energie, Fastned en Greenchoice een brandbrief in NRC.

Een unieke coalitie van 97 financiële instellingen, bedrijven, kennisinstellingen en
(klimaat)organisaties voegt zich met deze brandbrief bij de steeds luidere roep om fossiele
subsidies snel af te schaffen. Eind vorig jaar schreven ruim 380 vooraanstaande economen en
hoogleraren al in het FD dat fossiele subsidies de Nederlandse klimaatdoelen ernstig tegenwerken.
Extinction Rebellion organiseerde om dezelfde reden een serie blokkades van de A12, waar
duizenden mensen aan deelnamen.

Afgelopen maart kwam econoom en oud-Europarlementariër Alman Metten met een nieuwe
berekening over de hoogte van fossiele subsidies in Nederland. De uitkomst was nóg hoger dan
zijn eerdere berekening: de gemiste inkomsten uit belastingvoordelen lopen in sommige jaren op tot
€30 miljard per jaar. Door te stoppen met fossiele subsidies, en dit geld te herinvesteren in
energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en sociale vangnetten voor mensen die nadelen ervaren
van de transitie, kan de uitstoot met 7,5% omlaag worden gebracht, zo blijkt uit een onderzoek van
IISD, Oil Change International en Milieudefensie
.

In de brandbrief van vandaag staat te lezen:

Geacht kabinet, u voert klimaatbeleid maar geeft tegelijkertijd nog steeds miljarden uit aan
vrijstellingen en andere belastingvoordelen voor de winning en het gebruik van fossiele
brandstoffen. (…) Terwijl de samenleving versnelt blijft u met één voet krachtig op de rem trappen.


(…) U praat al twintig jaar over het afschaffen van de fossiele subsidies, maar telkens wordt het
onderwerp weer van tafel geveegd. Verder uitstel is nu echt niet meer uit te leggen.


Ondertekenaars
Zes ondertekenaars lichten toe waarom ze de brandbrief hebben getekend:

Eric Uijen (voorzitter uitvoerend bestuur PME):
“Belastingvrijstellingen en fossiele subsidies verstoren de markt en belemmeren innovatie.
Daarmee versterken ze klimaatverandering. De gevolgen van deze effecten gaan ten koste van
langetermijnrendement en dat is uiteindelijk nadelig voor onze pensioendeelnemers. Hoog tijd dus
om ermee te stoppen.”

Hans Stegeman (hoofdeconoom bij Triodos Bank):
“Het kabinet lijkt de kool en de geit te sparen door wel te willen investeren in hernieuwbaar, maar
niet bij te dragen aan de afbouw van fossiel. De miljarden aan fossiele overheidssubsidies vormen
een enorme hindernis voor het versnellen van de energietransitie. Hoog tijd om vieze subsidies
versneld af te bouwen om zo (financiële) markten de goede kant op te sturen en onze
afhankelijkheid van bruine bronnen te verminderen.”

Marjan Minnesma (directeur Urgenda):
“Zo snel mogelijk stoppen met het ondersteunen van fossiele brandstoffen is noodzakelijk en
mogelijk en speelt middelen vrij voor de echte oplossingen. Waar wachten we op?”

Bas van Weegberg (lid dagelijks bestuur FNV):
“Fossiele subsidies passen niet bij de rechtvaardige transitie die nodig is. Gebruik die miljarden nu
voor een transitiefonds voor werknemers in de fossiele industrie waarvan banen zullen verdwijnen.
Realiseer werk-naar-werktrajecten, eventuele financiële looncompensatie en investeer in
omscholing en opleidingen voor groene banen!”

Laurie van den Burg (campagneleider bij Oil Change International):
“Afschaffen is een no-brainer: het verlaagt de uitstoot en maakt miljarden vrij voor een eerlijke
transitie. Nu zijn het vooral de vervuilende industrieën die profiteren, niet de huishoudens en
vernieuwende bedrijven die steun het hardst nodig hebben. Dit kan en moet veranderen.”

Hiske Arts (campaigner bij Fossielvrij NL):
“Ons kabinet vindt het tevreden houden van grote vervuilers al jaren belangrijker dan hen eerlijk
belasten. Dat is niet alleen een doorn in het oog van klimaatorganisaties, maar ook van de grootste
pensioenfondsen, duurzame banken, (groene) energieleveranciers, bedrijven en maatschappelijke
organisaties, zo laat deze brandbrief zien.”

Dezelfde coalitie heeft vandaag ook een website met een petitie gelanceerd:
www.brandbriefaanhetkabinet.nl. Zo kan heel Nederland zich laten horen voor het snel stoppen met
fossiele subsidies.