Deelstroom Delft | om

De kracht van 100% lokaal

Duurzame energie, duurzame mobiliteit, groenere en schonere omgeving: er zijn genoeg aspecten die beter en duurzamer kunnen en moeten. Onze focus ligt bij het ontwikkelen van zonnedaken met behulp van de postcoderoosregeling. Op deze manier kunnen huurders en mensen met huizen waar geen panelen op kunnen ook eigen groene energie opwekken. Zo hopen we mensen, bewust te laten worden en actief te betrekken bij de energietransitie.