eCoBuren | om

De kracht van 100% lokaal

eCoBuren zet zich in voor energiebesparing door energieadviezen, door kennisdeling en collectieve inkoopacties. eCoBuren wil regionaal voldoende energie duurzaam opwekken met en voor de bewoners en ondernemers van de gemeente Buren zodat energieprijzen betaalbaar en zoveel mogelijk stabiel blijven. Ben je het met ons eens ga dan mee om.