Energie Collectief Loon op Zand | om

De kracht van 100% lokaal

De doelstelling van Energie Collectief Loon op Zand is dat de gemeente Loon op Zand in 2045 energieneutraal is. Dit door samen met inwoners en ondernemers in de gemeente te werken aan energiebesparing en duurzame opwekking van energie. Kleinschalig, dichtbij, in eigen hand houden zijn de sleutelwoorden.