Energiek Schiedam | om

De kracht van 100% lokaal

Energiek Schiedam werkt aan een energieneutraal Schiedam in 2030, via besparing en duurzame energieopwekking. Energiek Schiedam sluit zich hiermee aan bij de doelstellingen van de gemeente Schiedam en het klimaatakkoord dat de Nederlandse overheid tekende. We willen dit bereiken door het mobiliseren van Schiedammers, samenwerken met de gemeente en het zelf initiëren van projecten. Voor en door leden.