Hellendoorn op Rozen | om

De kracht van 100% lokaal

Hellendoorn Op Rozen is een ledencoöperatie van en voor alle inwoners van Hellendoorn en omstreken. De leden zijn dus samen de eigenaar van de coöperatie en iedereen mag stemmen in de Algemene Ledenvergadering. We streven ernaar om een grote bijdrage te leveren aan het energie neutraal zijn van de gemeente in 2050 door lokaal energie op te wekken en te leveren.