Hof van Twente op Rozen | om

De kracht van 100% lokaal

Wij zijn een coöperatie van en voor alle inwoners van Hof van Twente. De leden zijn dus samen de eigenaar. Coöperatief is: met elkaar, voor elkaar en van elkaar. Zo profiteren we samen van de zon. We streven ernaar om een grote bijdrage te leveren aan het energie neutraal maken van onze gemeente. De in Hof van Twente opgewekte stroom kunnen we vervolgens leveren aan de bewoners.