Kennemerwind | om

De kracht van 100% lokaal

Wij maken met onze windparken windenergie genoeg om een dorp als Warmenhuizen van stroom te voorzien. Door het opwekken van windenergie gaan we uitstoot van CO2 tegen. De energiecoöperatie hanteert gunstige tarieven, vanwege het ontbreken van een winstoogmerk, en omdat samenwerken met lokale bewoners en bedrijven zo veel mogelijk wordt nagestreefd.