Loenen Energie | om

De kracht van 100% lokaal

Met ons burgerinitiatief willen we het huidige proces van verduurzamen versnellen. Daarom verduurzaamt Loenen Energie | om samen met inwoners de energievoorziening van ons dorp met als doel om zelf te kunnen voorzien in onze eigen energiebehoefte. Op die manier willen we uiterlijk op 1 januari 2050 volledig energieneutraal zijn, zodat we tegen die tijd volledig onafhankelijk zijn van het gebruik van fossiele brandstoffen en Loenen klaar is voor de toekomst.