ValleiEnergie | om

De kracht van 100% lokaal

Coöperatie ValleiEnergie is opgericht door inwoners in de regio FoodValley. Wij willen het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen, daarom wekken we lokaal duurzame energie op en leveren we deze energie aan inwoners en bedrijven in de regio. We werken zonder winstoogmerk. Opbrengsten investeren we in de regio omdat we geloven in een lokale duurzame economie.