Wageningen op Zon | om

De kracht van 100% lokaal

De coöperatie Wageningen op Zon biedt een mogelijkheid om het eigen stroomverbruik duurzaam op te wekken zonder dat er zonnepanelen op het eigen dak liggen. Daardoor kunnen we iedereen in de regio toegang geven tot lokaal opgewekte zonne-energie. Een lokaal en duurzaam initiatief, een stap naar Wageningen klimaatneutraal.