Woerden Energie | om

De kracht van 100% lokaal

Woerden Energie | om streeft naar een energieneutrale gemeente in 2030. Alle inwoners moeten kunnen profiteren van hun eigen lokaal opgewekte duurzame energie. Om dat te realiseren gaan we samen op zoek naar plekken waar we zonne- en windenergie kunnen opwekken. En wanneer je die energie via onze coöperatie afneemt, blijf het geld in onze eigen gemeente!