Zeeuwind | om

De kracht van 100% lokaal

Wij werken aan het bevorderen van een efficiënt energiegebruik en het op duurzame wijze produceren van duurzame (elektrische) energie. Zeeuwind staat namelijk met haar leden voor het versnellen van de maatschappelijke verduurzaming van Zeeland. Gezamenlijk zoeken we naar innovatieve mogelijkheden om de (zelf) opgewekte energie in te zetten voor het vergroten van de leefbaarheid in de Zeeuwse dorpen.