De klimaattop in Glasgow

Geschreven door control

16 november 2021 2 min. leestijd

Van 31 oktober t/m 12 november 2021 heeft in Glasgow een klimaattop plaatsgevonden, waar 195 landen aan deelnamen. Dit is de belangrijkste ontmoeting tussen regeringsleiders sinds het klimaatakkoord in Parijs (2015).

Het meest herkenbare moment van de klimaattop in Glasgow is misschien wel het oplezen van de eindverklaring door voorzitter Alok Sharma, die geëmotioneerd zijn excuses aanbood voor het ‘mislukken’ van de top. Dit had te maken met het op het laatste moment aanpassen (afzwakken) van de tekst door China en India. Beide landen wilden zich niet committeren aan het ‘stoppen’ met het gebruiken van steenkool. In plaats hiervan willen deze landen het gebruik verminderen. Het gebruik van steenkool is misschien wel de meest schadelijke manier van energie opwekken.

Ook Hilde, klimaatspecialist van Oxfam Novib was niet perse positief: “Het lijkt wel of veel leiders op een andere planeet leven dan de rest van ons. Geen droogte, branden en stijgende zeespiegel kunnen hen doordringen van de noodzaak om te stoppen met CO2- en methaanuitstoot. Ook nu weer zagen we het dralen, uitstellen en op het laatste moment verwateren van teksten, zoals het ‘uitfaseren’ van kolen dat last minute werd veranderd in ‘gradueel reduceren’.” Milieubewegingennetwerk Friends of the Earth is nog stelliger en noemt het zelfs ‘niets minder dan een schandaal’.

Er waren ook positieve geluiden, zo vindt Greenpeace dat er een stap is gemaakt in de goede richting: “Het is slap, het is zwak en het 1,5-graden-doel is nog maar net in leven. Maar er is wel een signaal afgegeven dat het tijdperk van fossiele brandstoffen ten einde loopt. En dat is belangrijk. Zeker op een klimaattop waar lobbyisten van de fossiele industrie wederom flink vertegenwoordigd waren.”

Mensen op straat vinden het opmerkelijk dat regeringsleiders in de tijd van Corona en zoom-meetings vrolijk met het vliegtuig naar een klimaattop gaan om met zijn allen een week te praten over het milieu.