Dynamische tarieven: hoe zit het nou echt?

Geschreven door control

1 januari 1970 6 min. leestijd
Energieprijzen vergelijken

Sinds de energiecrisis is de interesse in dynamische tarieven enorm gestegen. Deze tarieven volgen de prijzen op de energie Dagmarkt. Dat klinkt als een eerlijke deal, maar werkt het in de praktijk wel zo optimaal als vaak wordt voorgesteld?

In dit artikel leggen we uit hoe dynamische tarieven tot stand komen, wat de voor- en nadelen zijn en welke impact ze hebben op de huidige energiemarkt.

Direct profiteren van dalingen op de markt

Dynamische tarieven worden vastgesteld op de zogenaamde ‘Spotmarkt’ (EPEX). Op deze markt worden gas en stroom een dag van tevoren ingekocht op basis van een te verwachten vraag en aanbod. De prijzen voor elektriciteit wisselen ieder uur en voor gas iedere dag. Omdat het tarief pas een dag van tevoren wordt vastgesteld, bewegen dynamische tarieven mee wanneer de prijzen voor gas en stroom stijgen/dalen. Omdat de energieprijzen in de afgelopen maanden steeds verder zijn gedaald, konden consumenten met een dynamische overeenkomst direct profiteren van lagere prijzen.

Meer over de verschillende energiemarkten en hun werking lees je op www.samenom.nl/energiemarkten.

Laagste uurprijzen als je verbruik van elektriciteit kunt sturen

Wanneer je stroom verbruikt op het moment waarop de meeste duurzame energie wordt opgewekt, betaal je voor je verbruik de laagste uurprijzen. Stel dat de piek aan energie-opwek op een bepaalde dag tussen 12:00 uur en 13:00 uur ligt, als gevolg van de grote hoeveelheid zonnepanelen in Nederland.

Dan is dit voor iemand met een dynamische overeenkomst het meest ideale moment om bijvoorbeeld de was te doen of de elektrische auto op te laden. De stroomprijzen voor iemand met dit type overeenkomst wijzigen immers ieder uur, dus wanneer je de mogelijkheid hebt om je stroomverbruik te sturen, kun je inzetten op de laagste prijs.

Laagste uurprijzen pakken negatief uit voor bezitters van zonnepanelen

Heb je echter zonnepanelen? Dan is het juist weer niet voordelig om dynamische tarieven te hebben. De hoeveelheid duurzame energie die wordt opgewekt, bereikt iedere dag een piek. Op dit moment is het aanbod aan energie het grootst en gelden de laagste uurpijzen. En dat is nou net ook het moment waarop jij de meeste energie met jouw eigen zonnepanelen teruglevert aan het net.

Dat betekent dat je een lage prijs ontvangt voor jouw opwek, maar we zien steeds vaker dat er negatieve energieprijzen ontstaan. Dat betekent in extreme gevallen dat je zelfs geld moet betalen voor het terugleveren van energie aan het net!

Salderen op jaarbasis alleen voor de energiebelasting

Bij een vaste of variabele overeenkomst wordt op je jaarafrekening de teruggeleverde energie aan het net direct van je verbruik afgetrokken. Bij een dynamische overeenkomst werkt dit anders.

Voor de teruggeleverde energie krijgt je namelijk de stroomprijs uitbetaald die geldig is op het moment dat je teruglevert. En deze kan lager zijn dat het tarief dat je moet betalen wanneer je juist energie van het net afhaalt. De belastingen die je hebt betaald, worden wel op jaarbasis gesaldeerd tot maximaal je verbruik.

Wel degelijk opslag op de marktprijzen net als bij vaste contracten

Bij dynamische tarieven is het verhaal dat je direct de marktprijzen betaalt. Dit klopt echter niet helemaal. De tarieven worden een dag van tevoren vastgesteld op de Spotmarkt. Echter, dit is en blijft een voorspelling op basis van een te verwachten vraag en aanbod. Het kan natuurlijk voorkomen dat er ineens veel vraag is of juist veel minder energie-opwek. Daarom moet er op de dag zelf altijd nog gecorrigeerd worden via de zogenaamde Onbalans markt, waardoor je energieleverancier energie moet bij- of verkopen.

Bij een dynamische overeenkomst betaal je dus bovenop de marktprijzen alsnog een opslag om ervoor te zorgen dat het daadwerkelijke vraag en aanbod op elkaar aansluiten.

Maandbedragen in de winter hoog en in de zomer laag

Omdat je bij dynamische tarieven de marktprijs betaalt, lijkt dit type overeenkomst nu ontzettend interessant. De prijzen zijn momenteel laag en je verbruikt in deze periode veel minder energie. Maar wanneer we richting de winterperiode gaan, kunnen de prijzen van dynamische contracten zeer sterk toenemen. Een strenge winter zorgt namelijk voor hogere marktprijzen en het is tevens de periode waarin je de meeste energie gedurende het jaar verbruikt.

Voor consumenten die zich niet voldoende bewust zijn van deze toename, bestaat het risico dat zij in deze periode te maken krijgen met betalingsproblemen.

Ook zou dit zomaar het moment kunnen zijn, waarop een grote groep consumenten hun dynamische overeenkomst overzet naar een ander type overeenkomst om in de zomerperiode weer terug te switchen naar dynamisch. Het is dan niet ondenkbaar dat de voorwaarden van andere type contracten zullen wijzigen om te voorkomen dat consumenten veelvuldig van contract kunnen switchen. (dit stukje even overleggen met Maurien)

Dynamische tarieven kunnen de actuele markt verstoren

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, komen er op de dag zelf altijd nog Onbalans kosten bij. Om deze kosten te compenseren hanteren leveranciers die dynamische tarieven aanbieden een risicopremie.

Het is niet onlogisch dat deze premie steeds verder omhoog zal gaan. Dat leggen we even uit aan de hand van volgend voorbeeld:

Als consument met dynamische tarieven weet je een dag van tevoren op welk moment je morgen het goedkoopst je elektrische auto kunt opladen. Stel nou dat alle klanten dit gaan doen, maar op de dag zelf blijkt dat er toch niet zoveel duurzame energie wordt opgewekt als voorspeld, dan moet je leverancier dat verschil gaan betalen via de Onbalans markt.

In dit voorbeeld wordt er een dag van tevoren een prijs bepaald op basis van een te verwachten vraag en aanbod. Maar wanneer consumenten continu massaal gaan handelen naar deze voorspellingen, ontstaat er dagelijks een grote afwijking die weer gecorrigeerd zal moeten worden op de Onbalans markt. Dit verstoort niet alleen de markt, maar zal er tevens voor zorgen dat leveranciers hun risicopremie gaan verhogen ? voor alle type overeenkomsten ? .

om | nieuwe energie en dynamische tarieven

Vanwege de hierboven genoemde nadelen biedt om | nieuwe energie geen dynamische tarieven aan. Wij hechten grote waarde aan een stabiele en toekomstbestendige energiemarkt. Zolang dynamische tarieven worden gebaseerd op de Spotmarkt en niet op de Onbalans markt, is de energiemarkt en op termijn de consument niet gemoeid met dit type tarieven.

Als duurzaamste energieleverancier van Nederland stimuleren we bovendien de groei van het aantal zonnepanelen in ons land, zowel particulier als projectmatig. Omdat dynamische tarieven nadelig zijn voor consumenten met zonnepanelen en in de winter onverwacht hard kunnen stijgen, zien wij dit niet als een verstandige optie voor onze klanten.

Daarom bieden wij Flex aan. Bij Flex wijzigen de tarieven maandelijks, waardoor onze klanten wél profiteren van prijsdalingen in de markt, maar zekerheid en de voordelen van de zonnepanelen behouden.

Meer weten over Flex? Kijk dan op www.samenom.nl/flex.

Moet je je zonnepanelen nog aanmelden? kijk dan op zonnepanelen aanmelden.