Via ENTRNCE kunnen aanbieders en afnemers rechtstreeks energie met elkaar uitwisselen. Bekijk de video.
Als gemeente of bedrijf zelf je energie inkopen

Wat is ENTRNCE?

ENTRNCE verbindt centrale én lokale groene energiemarkten met elkaar en koppelt marktmechanismen op een slimme(re) manier. Zo kunnen gemeentes en bedrijven hun energie direct inkopen op de energiehandelsbeurs EPEX/APX, zonder tussenkomst van een energieleverancier.

In het geval van gemeentes betekent dit dat zij hiermee buiten de aanbesteding vallen. Feitelijk is het een onderhandse aanbesteding, omdat je door directe energie-inkoop geen inschrijving via een tender hebt.

Hierdoor ben je onafhankelijk van derden en creëer je meer flexibiliteit t.a.v. eigen elektriciteitsopwekking (PV), opslag en energiebesparing. Ook is er een betere afstemming tussen vraag en aanbod.

Via ENTRNCE kopen gemeentes hun energie rechtstreeks in van onze lokale coöperaties.
Gemeentes kunnen direct energie inkopen van de lokale coöperatie

Gemeentes kunnen simpel verduurzamen met lokale bronnen

Gemeentes willen bijdragen aan de verduurzaming van hun gemeente en hebben ambitieuze doelstellingen. Via het ENTRNCE platform kunnen zij hun energie inkoop vereenvoudigen, doordat ze niet hoeven aan te besteden en geen (vaak) langdurige complexe contracten aan hoeven te gaan.

Voor iedere gemeente geldt dat er in ieder geval een deel van het energieverbruik uit de aanbesteding gehaald kan worden. Via het ENCTRNCE platform kan dit ontbrekende stuk worden aangevuld met energie uit lokale bronnen. Als gemeente kun je zo eenvoudig energie afnemen via je lokale energiecoöperatie. Energie die daadwerkelijk zonder CO2 is opgewekt en niet gecompenseerd met een papiertje.

Door lokale energie in te kopen, wordt de verduurzaming van de eigen regio actief gestimuleerd
De directe inkoop van lokale energie biedt vele voordelen

De voordelen op een rij

  • Energie wordt direct ingekocht bij lokale, duurzame energiebronnen
  • Directe inkoop vermindert de belasting op het elektriciteitsnet
  • Gemeentes en bedrijven die zelf te weinig groene energie opwekken, kunnen die groene bronnen nu wel koppelen met hun verbruik
  • Gemeentes en bedrijven hoeven zelf geen eigenaar te zijn van groene bronnen om toch groene energie geleverd te krijgen
  • Inkoop van stroom op de EPEX-markt is vaak goedkoper dan het afsluiten van lange termijncontracten (ligt aan moment waarop ingekocht wordt)
  • Gemeentes hoeven geen Europese aanbesteding op te starten wanneer ze elektriciteit gaan inkopen via de EPEX-markt
  • Afnemers en producenten kunnen gezamenlijk elektriciteit produceren en afnemen in coöperatief verband
  • Risico’s op hoge inkoopprijzen kunnen beperkt worden met vraagsturing en betrouwbare prijsvoorspellingen
  • om | nieuwe energie ondersteunt bij het proces, zodat de energie eenvoudig, flexibel én goedkoper kan worden ingekocht.
ENTRNCE ook voor jouw gemeente interessant?

Meer informatie?

In samenwerking met de lokale energiecoöperatie WeSpark | om koopt de gemeente Zaanstad een deel van haar energiegebruik inmiddels al rechtstreeks zelf in.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van het ENTRNCE platform voor jouw gemeente of zou je graag een webinar hierover willen bijwonen? Neem dan contact op met Robert Hemmen per mail of bel naar 06-14 34 60 10.

Of kijk op deze pagina of er al webinars gepland staan.