Twee soorten groen

Groen gas

Groen gas is in principe niet duurzaam, bij het gebruik van groen gas wordt er meer CO2 uitgestoten dan bij groene stroom. Het is altijd beter om geen gas te gebruiken. Waarom wordt dan toch de term ‘groen gas’ gebruikt? Deze term geldt alleen voor twee soorten:

  • Biogas
  • CO2 gecompenseerd gas

Het is goed om onderscheid te maken tussen deze twee. Want beide soorten worden aangeduid met groen gas en het is verstandig om te weten om wat voor soort gas het gaat. 

vuur
Biogas en CO2 gecompenseerd gas zijn groen gas
gas vergroenen
Biogas is hernieuwbaar
Gemaakt uit biomassa

Biogas

Biogas wordt gemaakt uit biomassa; rioolslib, mest, tuinafval, of resten groenten en fruit. Doordat er vergisting plaatsvindt, wordt het organische materiaal omgezet in biogas. Daarna wordt de kooldioxide verwijderd en zo ontstaat groen gas. Omdat er biomassa wordt gebruikt voor biogas, is het groene gas hernieuwbaar. Aardgas daarentegen wordt gemaakt door middel van fossiele grondstoffen. Deze raken op en dragen bij aan de vervuiling van het milieu.

Gebruik aardgas wordt gecompenseerd

CO2 gecompenseerd gas

CO2 gecompenseerd gas of klimaat gecompenseerd gas is aardgas waarvan CO2 uitstoot wordt gecompenseerd door tegenhangende projecten, zoals het planten van bossen of investeren in milieuvriendelijke en duurzame energieopwekking.

Hier lees je hoe om | nieuwe energie het gas compenseert.

Rising gas prices
Voor CO2 gecompenseerd gas zijn grootschalige projecten nodig
plant
Waar komt het vandaan?

Hoe groen is mijn gas?

Omdat groen gas minder milieuvriendelijk is dan groene stroom is het altijd verstandig om na te gaan hoe “groen” het daadwerkelijk is. Om wat voor soort biomassa gaat het? En bij CO2 gecompenseerd gas, of het meest strenge internationale keurmerk voor klimaatcompensatie gegeven is. Bij groene stroom wordt een garantie van oorsprong (gvo) afgegeven. Dit is te vinden op het stroometiket van iedere energieleverancier. Op dit etiket staat hoe de elektriciteit is opgewekt en waar het vandaan komt. 

om | nieuwe energie

De groenste leverancier

om | nieuwe energie staat al vijf jaar bovenaan in het jaarlijkse Onderzoek Duurzaamheid Energieleveranciers, opgesteld door vier maatschappelijke organisaties – Natuur & Milieu, WISE, Consumentenbond en Greenpeace. Hierin staat welke stroomleveranciers op welke manier een bijdrage leveren aan de omslag naar schone stroomvoorziening.

Lees hier meer over onze groene energie! Het doel is om Nederland steeds verder te verduurzamen. Doe dus ook mee met onze beweging en zorg voor impact.

om nieuwe energie consumentenbond
Ons collectief, om | nieuwe energie, al 5 jaar lang bovenaan met een 10!