Wat is het en hoe herken je het?

Groene energie

Wil je groene energie? Dan zoek je naar een duurzame vorm van energie die het milieu niet belast. Groene energie is namelijk niet duurder. Maar wat is dan wel het verschil? Wat is groene energie precies en hoe herken je het?

Lamp groen
Een spaarlamp gaat 10x langer mee en gebruikt 1/5 deel stroom vergeleken met de gloeilamp.
opwek bereikbaar
Onze coöperaties wekken voor honderdduizenden huishoudens groene stroom op.
Onuitputtelijk en schoon

Wat is groene energie?

Groene energie is energie die niet wordt opgewekt uit fossiele grondstoffen, zoals aardolie, aardgas of steenkool, maar door schone, onuitputtelijke bronnen, waarbij geen of minder CO2 wordt uitgestoten. Bijvoorbeeld door wind, water en zon: hernieuwbare bronnen. De opwekking brengt geen of weinig schade aan het milieu met zich mee. Een andere term voor groene energie is duurzame energie.

Milieuvriendelijk opgewekt

Groene stroom

Groene stroom is gewoon elektriciteit, maar dan op milieuvriendelijke manier opgewekt. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld: waterkrachtwindenergiezonne-energiekernenergie of aardwarmte. Deze milieuvriendelijke elektriciteit wordt vervolgens, samen met de grijze stroom, verspreid via het elektriciteitsnet en komt bij de huishoudens terecht. Groene elektriciteit heeft wel voorrang op grijs opgewekte stroom. Dus hoe meer er wordt opgewekt, hoe groener het net en dus de stroom uit het stopcontact.

windmolen
Zonne-energie is ouder dan Flevoland. Zonlicht omzetten in elektriciteit werd in 1839 ontdekt. Flevoland bestaat vanaf 1968!
vuur
Omdat groen gas dezelfde eigenschappen heeft als aardgas, hoeven apparaten niet aangepast te worden.
Biogas of CO2 gecompenseerd

Groen gas

Groen gas is op zich niet groen, omdat er altijd een hogere CO2-uitstoot zal zijn dan bij bijvoorbeeld elektriciteit. Het is dus beter om geen gas te gebruiken.

Met groen gas wordt bedoeld: biogas en CO2 gecompenseerd gas.

Biogas is gas dat is ontstaan uit biomassa, zoals mest, tuinafval of resten groenten en fruit. Dit organisch afval vergist en wordt dan omgezet naar biogas. Door het verwijderen van kooldioxide wordt het ‘groen gas’.

Bij CO2 gecompenseerd gas gaat het om gebruik van aardgas, waarvan de CO2 uitstoot wordt gecompenseerd door bijvoorbeeld het planten van bossen of investeringen in duurzame energieopwekking.

Zo kan je het nagaan

Hoe groen is het daadwerkelijk?

Bij groen gas is het belangrijk om na te gaan om wat voor soort biomassa het gaat en bij CO2 gecompenseerd gas of het meest strenge internationale keurmerk voor klimaatcompensatie wordt gegeven.

Bij groene stroom wordt een garantie van oorsprong (gvo) afgegeven. Dit is te vinden op het stroometiket van iedere energieleverancier. Op dit etiket staat hoe de elektriciteit is opgewekt en waar het vandaan komt.

 

plant
Meer dan 30% van alle energie thuis wordt verspild. Sommigen zeggen zelfs wel 50%.
om nieuwe energie consumentenbond
Ons collectief, om | nieuwe energie, al 5 jaar lang bovenaan met een 10!
Ranking groene energie

De groenste leverancier

In het jaarlijkse Onderzoek Duurzaamheid Energieleveranciers, opgesteld door vier maatschappelijke organisaties – Natuur & Milieu, WISE, Consumentenbond en Greenpeace – staat welke stroomleveranciers op welke manier een bijdrage leveren aan de omslag naar schone stroomvoorziening.

Hierbij worden ze beoordeeld op drie cruciale onderdelen: investeringen, inkoop en levering. De meest duurzame stroomleverancier op alle drie de onderdelen staat telkens
bovenaan de ranglijst met het hoogste cijfer.

De grootste stroomleveranciers behoren nog steeds niet tot de Koplopers, zij hangen vaak onderaan. Zij scoren zelfs slechter dan vorig jaar.

om | nieuwe energie staat al 5 jaar lang bovenaan met een 10. Dit, omdat wij onze stroom lokaal en duurzaam opwekken, deze zelfde stroom leveren aan de mensen in de regio en de winst investeren in nieuwe opwek projecten en in het verlagen van de energietarieven om zo duurzame stroom voor iedereen bereikbaar te maken. Het doel is om Nederland op deze manier steeds verder te verduurzamen. Doe dus ook mee met onze beweging en zorg voor impact.