Wat is het?

Groene stroom

Groene stroom is gewoon elektriciteit, maar dan op een milieuvriendelijke manier opgewekt. Deze groene stroom draagt minder bij aan de klimaatverandering. Er zijn verschillende manieren om elektriciteit op te wekken, zowel groen als grijs. Hieronder staan een aantal verschillende manieren om groene stroom op te wekken:

Lamp groen
Wanneer is echt groene stroom echt groen? Klik op de pijl hieronder
miniatuur design
Wij zijn de groenste energieleverancier van Nederland!
Het elektriciteitsnetwerk

Groene of grijze stroom?

Nadat de groene stroom is opgewekt, wordt deze samen met grijze stroom verspreid via het elektriciteitsnet. Zo komt het bij de huishoudens terecht. Groene elektriciteit heeft altijd voorrang op grijs opgewekte stroom. Dus hoe meer er wordt opgewekt, hoe groener het net en dus de stroom uit het stopcontact. Daarom is het voor om | nieuwe energie belangrijk dat zoveel mogelijk stroom groen wordt opgewekt. 

Groene en grijze stroom

Wat is het verschil?

Het verschil tussen groene en grijze stroom zit in de opwek methode. Groene stroom wordt opgewekt uit de eerder genoemde methodes. Deze manieren hebben minder of geen CO2 uitstoot. Daarnaast is dit een onuitputtelijke bron. Voor grijze stroom wordt fossiele grondstof gebruikt. De fossiele grondstoffen raken langzaam op en deze methode van opwekken heeft een hogere CO2 uitstoot; dit heeft zware gevolgen voor het milieu. Dit zijn de fossiele grondstoffen die gebruikt worden:

    • Aardolie
    • Aardgas
    • Steenkool
warming
Klik hier om meer te lezen over de vervuiling van fossiele grondstoffen!
om nieuwe energie consumentenbond
Lees hier het Onderzoek Duurzaamheid Energieleveranciers!
Al 5 jaar lang bovenaan

De groenste leverancier

om | nieuwe energie staat al vijf jaar bovenaan in het jaarlijkse Onderzoek Duurzaamheid Energieleveranciers, opgesteld door vier maatschappelijke organisaties – Natuur & Milieu, WISE, Consumentenbond en Greenpeace. Hierin staat welke stroomleveranciers op welke manier een bijdrage leveren aan de omslag naar schone stroomvoorziening.

Lees hier meer over onze groene energie! Het doel is om Nederland steeds verder te verduurzamen. Doe dus ook mee met onze beweging en zorg voor impact!