Inwoners Peel/Maas halen geld op voor lokaal windpark

Geschreven door control

7 juli 2020 2 min. leestijd
Energiecollectief

Een nieuwe fase in de ontwikkeling van Windpark Egchelse Heide. De financiering van het windmolenpark is rond. Daarmee kunnen de (hei)palen letterlijk  de grond in om de bouw van 5 windturbines, met een capaciteit van 21 MW, begin 2021 mogelijk te maken. Het park komt langs de Haambergweg tussen Egchel en Beringe.

Investering van 27 miljoen
Voor het project is circa 27 miljoen euro bijeengebracht door de leden van Coöperatie Peel Energie | om, de aandeelhouders en ASN Groenprojectenfonds. Half maart opende medeaandeelhouder Peel Energie | om de inschrijving op de obligatielening van 3 miljoen om een eigen vermogen van minimaal 10% te vergaren. Ruim 75 procent van het opgehaalde bedrag komt van inwoners uit Peel en Maas. Een prachtig resultaat.

De bouwfase
In de maanden juli en augustus gaan lokale ondernemers aan de slag met de aanleg van de toegangswegen en bouwplaatsen. In september volgt het heiwerk als voorbereiding op de bouw van de funderingen. In het vierde kwartaal worden de funderingen gestort. De realisatie van het windpark zit nu goed op koers. De ambitie is om in het tweede kwartaal van 2021 de windmolens in bedrijf te stellen.

Grote stap in hernieuwbare energieproductie
De gemeente Peel en Maas streeft er naar – om samen met inwoners en het bedrijfsleven – de gemeente in 2050 energieneutraal te krijgen. Met de bouw van Windpark Egchelse Heide zet de gemeente een grote stap in de goede richting.

De slogan van Windpark Egchelse Heide ‘Aanjager van duurzaamheid in Peel en Maas’,  wordt na een lange voorbereiding eindelijk realiteit. Tegelijkertijd met de bouw van de windmolens wordt door Windpark Egchelse Heide 0,5 mln. Euro geïnvesteerd in verduurzaming van de woningen binnen een straal van 1000 meter. Verder komt er jaarlijks ruim € 60.000 beschikbaar voor een omgevingsfonds gericht op duurzame projecten in de nabijheid van het windpark. De inzet van deze middelen zal in overleg met de omgeving gestalte krijgen. Een belangrijk principe daarbij is ‘van binnen naar buiten’. Dat betekent dat duurzame initiatieven dichtbij de molens het eerst op steun kunnen rekenen.