Uitleg jaarafrekening

Ieder jaar ontvang je een jaarafrekening. Daarop worden de daadwerkelijke kosten van je energieverbruik gedurende het afgelopen jaar in rekening gebracht. De in rekening gebrachte termijnbedragen worden op de jaarafrekening verrekend.

energieprijzen

Jaarafrekening (particulieren)

Ieder jaar ontvang je een jaarafrekening. Daarop worden de daadwerkelijke kosten van je energieverbruik gedurende het afgelopen jaar in rekening gebracht. De in rekening gebrachte termijnbedragen worden op de jaarafrekening verrekend.

Op basis van je energieverbruik van het afgelopen jaar en de verwachte energiekosten wordt een nieuw termijnbedrag vastgesteld. Deze staat in de mail waarin je de jaarafrekening krijgt. Wil je deze wijzigen, neem dan contact met ons op.

Algemeen

We leggen je uit waar een jaarafrekening uit bestaat en wat alles betekent.

Klantgegevens
Op de jaarafrekening staan je persoonlijke gegevens: naam, factuuradres, leveringsadres, klantnummer, EAN-code van de aansluiting(en) en de periode waarover afgerekend is.

Factuurgegevens
Hier vind je het factuurnummer en de factuurdatum.

Kostenoverzicht
Dit is een beknopt overzicht van de kosten en het totaal verschuldigde factuurbedrag. Als het factuurbedrag negatief is, krijg je geld terug.

Samenvatting kosten
Hier staan de bedragen van het voorblad uitgesplitst per aansluiting.

Specificatie btw
De btw die in rekening is gebracht, zie je in dit overzicht.

Meterstanden, Verbruik en Saldering

Meterstanden
Hier vind je de begin- en eindstand van de meter voor de periode waarover afgerekend is.
De gasmeter heeft 1 telwerk. De elektriciteitsmeter heeft 1, 2 of 4 telwerken waarbij die van teruglevering alleen lopen wanneer er opwek is.

Verbruik
Hier vind je, per periode en per telwerk, het verbruik.

Saldering
Als je elektriciteit opwekt, vind je hier de saldering van je teruglevering.
Met je teruglevering verminderen we eerst levering normaal en daarna levering laag. Als er daarna nog teruglevering over is, dan is dit netto teruglevering.

Calorische correctie gasverbruik
De netbeheerder past een calorische correctie toe op het gasverbruik. Omdat gas een natuurproduct is, kan de hoeveelheid energie die uit een kubieke meter gas te halen is verschillen. De netbeheerder houdt bij hoeveel energie er gemiddeld in het gas zit en past dit toe als correctie op het verbruik. Zo betaal je voor de energie die in het gas zit.

Op zoek naar bespaartips? Zo kan je het beste gas besparen.

Kosten verbruik

De kosten die je betaalt zijn opgebouwd uit een aantal onderdelen.

Periode en tarieven

Op de jaarafrekening zie je naast elk onderdeel de periode en het tarief. Vaak staan er meerdere regels voor elke component. De periode is dan opgedeeld in stukken omdat er verschillende tarieven van toepassing waren.

Aantal, eenheid en bedrag
Ook zie je het aantal en de eenheid staan, hier zie je dus hoeveel en wat er geteld is. Daarnaast staat het bedrag, dit is het tarief vermenigvuldigd met het aantal en leidt tot het bedrag wat je voor deze component verschuldigd bent.

Leveringskosten

De eerste component die je ziet zijn de leveringskosten. Dat is wat je aan ons betaalt voor de hoeveelheid elektriciteit (per kWh) en gas (per m3) die je hebt verbruikt.
Bij een leveringsovereenkomst met een variabele looptijd wijzigen de leveringstarieven in principe twee keer per kalenderjaar, op 1 januari en op 1 juli. Bij een leveringsovereenkomst met een vaste looptijd, blijven de tarieven ongewijzigd voor de duur (1, 2 of 3 jaar) van het contract.

Enkel- of dubbeltarief
Voor elektriciteit kun je enkeltarief of dubbeltarief (normaal- en laagtarief) hebben.
Wanneer je meter 1 telwerk heeft, heb je altijd enkeltarief. Heb je een conventionele meter, dan heb je vanaf 1 juli 2021 ook altijd enkeltarief. Heb je een conventionele meter en wil je graag dubbeltarief? Vraag dan de plaatsing van een slimme meter aan bij je netbeheerder.
Heb je een slimme meter met 2 (levering normaal en laag) of 4 telwerken (ook teruglevering normaal en laag), dan heb je in principe dubbeltarief. Je verbruik op het normale telwerk is tegen normaaltarief afgerekend en verbruik op het lage telwerk tegen laagtarief. Met deze meter kun je wel kiezen om tegen enkeltarief afgerekend te worden door dit aan ons door te geven. De meter blijft het verbruik afzonderlijk meten, maar dit verbruik wordt opgeteld en afgerekend tegen enkeltarief.

Vaste leveringskosten

De vaste leveringskosten betaal je per dag, dus ongeacht het verbruik. Deze kosten worden ook wel het vastrecht genoemd en zijn bedoeld om andere kosten van de energieleverancier te dekken, zoals administratiekosten.

Overheidsheffingen

Er worden een aantal overheidsheffingen in rekening gebracht en afgedragen aan de belastingdienst. De tarieven worden bepaald door de regering en wijzigen elk kalenderjaar. Ook over deze overheidsheffingen betaal je btw.

Energiebelasting en opslag duurzame energie
Er wordt energiebelasting en opslag duurzame energie geheven op jouw gas en elektriciteitsverbruik. Bij elektriciteit betaal je in principe voor levering, je afname. Eventuele teruglevering wordt van de levering afgetrokken, totdat er geen levering overblijft. Dit staat bekend als de salderingsregeling. Tot en met 2024 wordt de teruglevering volledig meegenomen, vanaf 2025 staat een afbouw van de salderingsregeling gepland.

Regeling verlaagd tarief
Ben je deelnemer in een postcoderoosproject? Dan krijg je na elk productiejaar een vergoeding toegewezen uit het project. De hoogte hiervan is afhankelijk van jouw investering in het project en het productievolume. Zodra we een verklaring van die vergoeding hebben ontvangen, wordt deze toegepast op je eerstvolgende jaarafrekening.

De vergoeding krijg je in de vorm van regeling verlaagd tarief, wat een teruggave van je energiebelasting elektriciteit is. Daarom is het tarief daaraan gelijk en is de hoogte van de vergoeding maximaal gelijk aan de hoeveelheid energiebelasting.

Vermindering energiebelasting
Je krijgt per elektriciteitsaansluiting vermindering energiebelasting, een korting die ook wel bekend staat als heffingskorting. Vermindering energiebelasting is een vast bedrag per kalenderjaar. Daarom wordt dit teruggerekend naar een bedrag per dag en als zodanig toegepast op de jaarafrekening.

Netbeheerkosten

Netwerkkosten worden in rekening gebracht en afgedragen aan je netbeheerder. Die bepaalt dan ook de tarieven en deze wijzigen in de regel elk kalenderjaar. Deze kosten betaal je per aansluiting, per dag en zijn afhankelijk van je netbeheerder en de capaciteit van de aansluiting.

Vragen

Hopelijk is je jaarafrekening nu duidelijk voor je, heb je toch nog vragen neem dan gerust contact met ons op.