Postcoderoos

Een Postcoderoos is een gebied dat bepaald wordt door de postcode waarin het project zich bevindt. De aangrenzende postcodes van dit project waar energie wordt opgewekt, behoren tot het Postcoderoos- gebied. Op 1 april 2021 is de postcoderoosregeling, oftewel de Regeling Verlaagd Tarief, gewijzigd in de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking.

postcoderoos

Wat is een Postcoderoos? Hoe werkt dat precies? Wat zijn de voorwaarden en voordelen hiervan? Niet iedereen die dat zou willen, heeft de mogelijkheid om zonnepanelen op zijn eigen dak te plaatsen.

Bijvoorbeeld wanneer het dak ongeschikt is, je in een huurhuis woont of een gezamenlijk dak hebt, zoals in een appartementengebouw. Maar investeren in zonnepanelen hoeft niet per se op je eigen dak.

Dit kan namelijk ook op panden die hun dak beschikbaar stellen voor projecten waar je een aandeel zonnepanelen in kan kopen. Dit heet dus een Postcoderoosproject.

Hoe gaat het in zijn werk?

De Postcoderoosregeling, oftewel de Regeling Verlaagd Tarief, is een financieringsmogelijkheid om op gezamenlijke wijze zonne-energie op te wekken. Je kunt hiervoor meedoen met een al bestaand project of een nieuw project opgezet door een lokale energiecoöperatie.

Om mee te doen, word je lid van deze coöperatie. Zo kun je namelijk profiteren van het belastingvoordeel, zonder zelf het project uit te voeren.

Na ieder productiejaar gaat de coöperatie na hoeveel geproduceerde stroom er aan elke deelnemer is toe te schrijven. Dit is afhankelijk van het aantal zonnepanelen dat de deelnemer heeft aangeschaft.

De opgewekte elektriciteit van het project wordt verkocht aan een energiebedrijf en je eigen energieleverancier verrekent voor jou het jaarlijkse belastingvoordeel.

Als je wil deelnemen in een Postcoderoosproject moet je in de ‘Postcoderoos’ wonen. Dat is in dezelfde postcode als het project of aanliggende postcodes.

Deelnemers kunnen voor maximaal hun eigen verbruik meedoen en dit tot maximaal 10.000 kWh. Dat betekent dat zij de energiebelasting over maximaal 10.000 kWh kunnen terugvragen. Dat geldt alleen als het verbruik ook minimaal 10.000 kWh is.

Als je verhuist, moeten de zonnepanelen verkocht worden aan iemand anders in het Postcoderoosgebied. Ook moeten deelnemers van een Postcoderoosproject een kleinverbruik aansluiting hebben.

Wanneer je meedoet met een project, dan wordt 15 jaar lang de energiebelasting over je opgewekte stroom van je energierekening afgetrokken. De terugverdientijd van je investering ligt al op zo’n 7 tot 8 jaar.

Je kunt al deelnemen aan een project vanaf 1 zonnepaneel. Meedoen aan een Postcoderoosproject kan ook als je al eigen zonnepanelen op je dak hebt, maar niet genoeg om het hele verbruik te dekken. Daarbij heb je dan geen zorgen om de installatie en het onderhoud van de zonnepanelen.

Via de regeling draag je bij aan nog meer verduurzaming. De energiecoöperatie ontvangt namelijk een vergoeding van de energieleverancier voor de levering van de stroom. Zo kunnen weer nieuwe projecten gestart worden.

Op 1 april 2021 is de postcoderoosregeling, oftewel de Regeling Verlaagd Tarief, gewijzigd in de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking, die minder complex is.

  • Het belastingtarief wordt hierbij elk jaar vastgesteld voor een bepaalde periode.
  • Er wordt voortaan onderscheid gemaakt tussen windenergie, zonne-energie en waterkracht met een afwijkend tarief.
  • Er geldt voortaan een relatie tussen het opgesteld vermogen en het minimumaantal leden. Dit houdt voor zonneprojecten in dat er voor iedere 5 kilowattpiek minimaal 1 lid moet zijn, en voor windprojecten moet er voor elke 2 kilowatt minimaal 1 lid zijn.
  • De subsidiebeschikking heeft een looptijd van 15 jaar.
  • De subsidie wordt rechtstreeks uitgekeerd aan de energiecoöperatie die deze verdeelt onder de leden.

Een postcoderoos is een gebied dat bepaald wordt door de postcode waarin het project zich bevindt. Dat heet dus een postcoderoosproject. Mensen uit dit gebied kunnen meedoen met zo’n postcoderoosproject.

Samen kunnen zij financieel deelnemen aan een installatie voor duurzame energieproducten. Dit kan een windmolen zijn of een zonnepanelen installatie. De installatie wordt aangeschaft door de energiecoöperatie.

Een energiecoöperatie wekt duurzame stroom op. Dit kan via zonnepanelen en windmolens. Een energiecoöperatie start bijvoorbeeld een project met zonnepanelen op een dak van een zwembad of boerderij bij hen in de buurt.

Bij deze projecten worden de burgers betrokken door hen mee te laten investeren tegen een goed rendement. Hierdoor is ook de opwek in handen van de lokale bewoners.

Naast energie opwekken zijn veel energiecoöperaties ook bezig met energie besparen en gezamenlijke inkoop van zonnepanelen of isolatie.

In Nederland zijn energiecoöperaties belangrijk voor de energietransitie. Om de doelen te kunnen behalen is lokale opwek een must. De mensen die deze initiatieven starten zijn vaak vrijwilligers, die het heft in eigen handen nemen om Nederland te verduurzamen.