Prijsplafond voor energie

Vanaf 1 januari 2024 geldt er geen prijsplafond meer voor energie. Hieronder leggen wij precies uit hoe de invoering van het prijsplafond tussen 1 januari 2023 en 31 december 2023 werkte.

energieprijzen

Om de hoge energiekosten enigszins te compenseren, heeft het kabinet het prijsplafond ingevoerd voor heel het jaar 2023. Dankzij het prijsplafond hoeven huishoudens en andere kleinverbruikers tot een bepaald energieverbruik – het plafond – niet de hoge energieprijzen in de markt te betalen, maar betalen zij lagere tarieven. Het prijsplafond gaat automatisch in en je hoeft dus verder niks te doen.

Voor wie geldt het prijsplafond?

Het prijsplafond geldt voor alle kleinverbruik elektriciteits- en gasaansluitingen met een verblijfsfunctie (wonen of werken). Het gaat hier om huishoudens, zzp’ers, kleine bedrijven en verenigingen. Daarnaast is het prijsplafond ook geldig voor alle vormen van contracten zoals een vast en variabel contract. Op zoek naar de juiste prijzen? Kijk dan naar onze tips rond energieprijzen vergelijken.

Welk tarief gaat gelden en tot welk verbruik?

  • Tot een verbruik van 1.200 m3 gas betaal je €1,45 per m3 gas
  • Tot een verbruik van 2.900 kWh stroom betaal je €0,40 per kWh stroom
  • Heb je geen gas, maar stadswarmte? Tot een verbruik van 37 GJ stadswarmte betaal je €47,38 per GJ stadswarmte

Heb je een hoger verbruik? Dan betaal je voor het extra verbruik de tarieven die in je leveringsovereenkomst met ons staan vermeld.

Zijn jouw tarieven lager dan de tarieven die bij het prijsplafond horen? Dan blijf je voor je volledige verbruik de tarieven betalen volgens je overeenkomst. Zo ben je met het prijsplafond dus nooit duurder uit.

Wil je weten hoe je je gasrekening omlaag kan krijgen? Bekijk dan onze tips rond gas besparen.

Hoe werkt het prijsplafond in de praktijk?

Het prijsplafond is geldig van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Omdat je jaarafrekening waarschijnlijk niet exact deze periode betreft, wordt het maximale verbruik (1.200 m3 gas en 2.900 kWh stroom) dat onder het prijsplafond valt in 2 periodes verdeeld: voor de periode vóór jouw jaarafrekening is een maximaal verbruik vastgesteld én voor de periode daarna.

De Nederlandse overheid heeft bepaald welk energieverbruik wordt toegepast bij welke periode. Per dag is berekend hoeveel m3 gas en kWh stroom binnen het prijsplafond valt. Er is daarbij per dag rekening gehouden met het gemiddelde verbruik van gas en stroom, omdat je in de winter bijvoorbeeld veel meer gas verbruikt dan in de zomer. Op de website van de Rijksoverheid vind je een overzicht van de verbruiken die per dag zijn vastgesteld.

Op het moment dat je jouw jaarrekening ontvangt, wordt het door de overheid bepaalde dagelijks verbruik van alle dagen vanaf 1 januari 2023 tot aan dat moment bij elkaar opgeteld. Dit is dan het verbruiksplafond voor die periode.

Om binnen het plafond te blijven, is het dus niet van belang of je per dag erbinnen blijft, maar of je hele verbruik in die periode erbinnen valt.

Het prijsplafond op jouw jaarafrekening

Aan de hand van de dagelijkse verbruiken die de overheid heeft opgesteld, kunnen wij het volgende berekenen:

Dit verbruik zal op je jaarafrekening worden afgerekend tegen de tarieven in je overeenkomst.

Valt dit verbruik binnen het prijsplafond? Dan wordt dit verbruik afgerekend tegen de tarieven die binnen het prijsplafond gelden.

Is het verbruik hoger dan het prijsplafond? Dan betaal je voor het verbruik tot aan het prijsplafond de lagere tarieven. Voor het extra verbruik betaal je de tarieven volgens je overeenkomst met ons.

Valt dit verbruik binnen het prijsplafond? Dan wordt dit verbruik afgerekend tegen de tarieven die binnen het prijsplafond gelden.

Is het verbruik hoger dan het prijsplafond? Dan betaal je voor het verbruik tot aan het prijsplafond de tarieven die binnen het prijsplafond gelden. Voor het extra verbruik betaal je de tarieven volgens je overeenkomst met ons.

Deze periode zal pas worden afgerekend op je jaarafrekening in 2024.

Een voorbeeld in de praktijk

Stel dat jouw jaarafrekening wordt opgemaakt op 13 april 2023.

Voor iedere dag van 1 januari 2023 tot en met 12 april 2023 heeft de overheid een verbruik bepaald dat binnen het prijsplafond geldt. Bij elkaar opgeteld, had je in deze periode maximaal 610 m3 gas en 976 kWh stroom mogen verbruiken om binnen het plafond te blijven.

Heb je minder verbruikt? Dan betaal je voor deze periode de tarieven die binnen het prijsplafond gelden. Voor de periode 13 april 2022 tot en met 31 december 2022 betaal je de tarieven volgens je overeenkomst met ons.

Heb je meer verbruikt? Dan betaal je tot 610 m3 gas en 976 kWh stroom de lagere tarieven die binnen het prijsplafond gelden. Voor het extra verbruik én de periode 13 april 2022 tot en met 31 december 2022 betaal je de tarieven die in je overeenkomst staan.

Daarna zal je volgende jaarafrekening worden opgemaakt op 13 april 2024. Daarop zal het verbruik van 13 april 2023 tot en met 31 december 2023 worden afgerekend volgens het prijsplafond. In deze periode mag je nog 590 m3 gas en 1.924 kWh stroom gebruiken tegen de tarieven van het prijsplafond.

Door deze verdeling kun je in 2023 1.200 m3 gas en 2.900 kWh stroom verbruiken tegen het tarief van het prijsplafond.

prijsplafond

Kan het prijsplafond altijd volledig worden benut?

Volgens de overheid zullen de meeste mensen volledig profiteren van het prijsplafond, omdat zij óf in beide periodes eronder vallen óf in beide periodes erboven.

Het kan echter gebeuren dat je het prijsplafond niet volledig kunt benutten.

Stel dat jouw jaarafrekening wordt opgemaakt op 13 april 2023. Dan heeft de overheid bepaald dat in de periode 1 januari 2023 tot en met 12 april 2023 een verbruik binnen het prijsplafond geldt van maximaal 610 m3 gas en 976 kWh stroom en in de periode 13 april 2023 tot en met 31 december 2023 een verbruik van 590 m3 gas en 1.924 kWh stroom.

Echter kan het zo zijn dat je in die eerste periode van het jaar heel weinig energie verbruikt, terwijl je in de periode ná de jaarafrekening juist veel hebt verbruikt. Laten we in dit voorbeeld dan uitgaan van het volgende verbruik:

  • Vóór de jaarafrekening heb je verbruikt: 400 m3 gas en 800 kWh stroom
  • Ná de jaarafrekening heb je verbruikt: 700 m3 gas en 2.100 kWh stroom

In de eerste periode viel je verbruik dan onder het plafond. Er werd dus 400 m3 gas en 800 kWh stroom afgerekend tegen de prijsplafond tarieven.

In de tweede periode kwam je verbruik boven het plafond. Echter mag je tot maximaal 590 m3 gas en 1.924 kWh stroom binnen het plafond verbruiken.

In totaal heb je dan in 2023 voor 990 m3 en 2.724 kWh kunnen profiteren van de lagere tarieven. Daarmee heb je het volledige prijsplafond dus niet optimaal kunnen benutten.

Dat je niet altijd volledig kunt profiteren, komt doordat de overheid ervoor heeft gekozen om per dag het maximale verbruik te berekenen dat tot het plafond behoord. Dit is echter noodzakelijk, omdat een jaarrekening nooit exact loopt van 1 januari t/m 31 december, maar afhankelijk is van het moment waarop je klant bent geworden bij je energieleverancier.

Veelgestelde vragen

Nee, enkel het energieverbruik dat valt tussen 1 januari 2023 en 31 december 2023 komt in aanmerking voor het prijsplafond.

Valt je jaarafrekening halverwege het jaar en komt de volgende dus halverwege 2024? Dan wordt het prijsplafond enkel verrekend voor de dagen die vallen onder 2023.

om | nieuwe energie is een coöperatie zonder winstoogmerk. Dat betekent dat al onze winst weer wordt gebruikt om nieuwe energieprojecten te ontwikkelen en onze energietarieven voor klanten te verlagen.

Het prijsplafond brengt hier geen verandering in. Van de overheid ontvangen wij een subsidie om het verschil tussen onze energiekosten en de lagere prijsplafond tarieven te compenseren.

Op deze vergoeding zal een controle plaatsvinden. Blijkt dan dat er teveel subsidie is gegeven dan dient een leverancier dit terug te betalen aan de overheid.

Het prijsplafond geldt ná het salderen. Dat is gunstig voor jou, omdat de kans dat je hiermee onder het prijsplafond terecht komt groter is en je dus profiteert van lagere tarieven.

Ook voor stadsverwarming geldt een prijsplafond.

Tot een verbruik van 37 GJ stadswarmte betaal je €47,38 per GJ stadswarmte. Voor het aantal GJ daarboven betaal je het tarief dat is vastgelegd in je overeenkomst.

Nee. Op het moment dat jouw jaarafrekening wordt opgemaakt, wordt het door de overheid bepaalde dagelijks verbruik van alle dagen vanaf 1 januari 2023 tot aan dat moment bij elkaar opgeteld. Dit is dan het verbruiksplafond voor die periode.

Het maakt dan niet uit dat je op een bepaalde dag meer hebt verbruikt, want het gaat om het opgetelde verbruik. Is jouw verbruik over die hele periode lager? Dan val je binnen het prijsplafond.