Vaste terugleveringskosten

Nederlandse verduurzaming versnelt

Er wordt steeds meer zonne-energie opgewekt in Nederland. Zo is de productie van zonnestroom sinds 2019 meer dan verdrievoudigd, waarmee ons land behoort tot de top 5 van landen met de hoogste zonnestroomproductie in Europa.

Dat is natuurlijk een ontzettend goed teken! Onze energievoorziening wordt op die manier namelijk steeds groener en we raken minder afhankelijk van energie uit het buitenland.

Maar het zorgt ook voor nieuwe uitdagingen. Zo raakt het energienet op steeds meer plekken in Nederland vol en brengt de teruglevering van zonnestroom door huishoudens steeds meer kosten voor energieleveranciers met zich mee.

Mogelijk heb je hier in de media al wat over gelezen. Veel leveranciers brengen deze kosten namelijk in rekening door de welkomstbonus te schrappen of de tarieven/vaste leveringskosten te verhogen. Het is daarom niet altijd eenvoudig om te zien hoe de kosten in rekening worden gebracht, maar bij om | nieuwe energie willen we hier transparant over zijn.

Wat gaat om | nieuwe energie doen?

Ook om | nieuwe energie wordt met de toegenomen kosten voor teruglevering geconfronteerd. Samen met onze coöperaties en klanten investeren wij namelijk volop in de energietransitie. Omdat we het ontzettend belangrijk vinden om nu te bouwen aan een toekomstbestendige energievoorziening voor de volgende generaties. Hierdoor hebben wij in vergelijking met andere leveranciers dan ook een grotere groep klanten met zonnepanelen. En voor deze groep ontvangen wij sinds dit jaar vanuit de markt een extra hoge kostenpost.

Omdat wij juist zo nadrukkelijk streven naar het verduurzamen van onze energievoorziening en duurzame maatregelen actief stimuleren, hebben wij zo lang mogelijk gewacht om hier iets mee te doen.

Toch ontkomen helaas ook wij er niet aan dat we de hoge kosten voor teruglevering in rekening zullen moeten brengen.

De kosten raken namelijk steeds verder uit balans, waardoor het niet langer eerlijk en houdbaar is om deze kosten onder alle klanten te verdelen. Dit is voor ons een zeer moeilijke beslissing geweest, maar noodzakelijk om op een zo eerlijk mogelijke en verantwoorde wijze te kunnen blijven bouwen aan een toekomstbestendige energievoorziening.

Vanaf 1 januari 2024 betalen onze klanten met zonnepanelen daarom naast vaste leveringskosten ook vaste terugleveringskosten. Hierdoor zal het leveringstarief per kWh dalen.

Onze tarieven (en de overige kosten) vind je hier.

Op deze pagina lees je wat dit specifiek voor jou betekent, wat er nu precies in de markt speelt waardoor teruglevering hoge kosten veroorzaakt en welke oplossingen er voorhanden zijn om de kosten zo laag mogelijk te houden.

En heb je nog vragen?

Kijk dan eens op onze FAQ-pagina.

Welke kosten brengen we in rekening?

Vaste leveringskosten

Alle klanten blijven vaste leveringskosten betalen, net zoals nu. Deze zullen vanaf 1 januari 2024 licht stijgen.

We vinden het namelijk niet eerlijk om alle kosten die nu bij teruglevering komen kijken, volledig in rekening te brengen bij klanten met zonnepanelen. Ook klanten zonder zonnepanelen profiteren namelijk van lagere energieprijzen, doordat er in Nederland zoveel in zonnepanelen is geïnvesteerd.

De vaste leveringskosten gaan daarom voor iedereen, ook wanneer je geen zonnepanelen hebt, omhoog naar €0,232055 inclusief btw per dag per aansluiting.

Vaste terugleveringskosten

Klanten mét zonnepanelen gaan hiernaast vaste terugleveringskosten betalen.

Lever je per jaar tot 1.000 kWh aan ons terug, dan hoef je niks extra te betalen. Vanaf 1.000 kWh betaal je per jaar €96,80 inclusief btw aan vaste terugleveringskosten. Dat is €0,265205 inclusief btw per dag.

Voor iedere 500 kWh die je extra teruglevert, betaal je per jaar €36,30 inclusief btw extra. Dat is €0,099452 inclusief btw per dag.

Een volledig overzicht van de staffels vind je hier.

Wat betekent dit voor je?

Klik op jouw type overeenkomst om te zien wat er precies verandert.

Voor een volledig overzicht van de staffels klik je hier.

Heb je nu een Vaste overeenkomst? Dan verandert er niks tot aan het moment waarop deze afloopt. De vaste terugleveringskosten gaan gelden voor nieuwe Vaste overeenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2024.

Ook wanneer je zonnepanelen hebt, zijn de vaste terugleveringskosten die vanaf 1 januari 2024 worden doorgevoerd niet op jou van toepassing, zolang je huidige overeenkomst loopt. Dit geldt ook wanneer je binnen de duur van de overeenkomst nieuwe zonnepanelen plaatst.

Heb je een Variabele of Flex overeenkomst? Dan gaan de nieuwe vaste terugleveringskosten in per 1 januari 2024.

Omdat wij de kosten middels vaste leverings- en terugleveringskosten anders gaan verdelen, zal het leveringstarief per kWh dalen.

Ben je benieuwd welke vaste terugleveringskosten voor jou gelden? Bekijk dan in Mijn Nieuwe Energie bij het overzicht van jouw verbruik hoeveel energie je per jaar teruglevert. Je kunt dit ook terugzien op je jaarafrekening.

Liggen je zonnepanelen nog niet lang genoeg op je dak voor dit overzicht, dan heeft de installateur mogelijk een berekening voor je gemaakt.

Wanneer je weet hoeveel energie je per jaar teruglevert, kun je aan de hand van bijgaande afbeelding uitrekenen wat jouw jaarlijkse kosten worden.

En heb je nu nog geen zonnepanelen, maar wil je die in de toekomst wel aanschaffen? Dan gaan de vaste terugleveringskosten in op het moment dat je zonnepanelen actief zijn.

De vaste terugleveringskosten in het termijnbedrag worden bepaald op basis van de verwachte teruglevering per jaar. Op je jaar- of eindafrekening weten we wat je daadwerkelijk hebt teruggeleverd en worden de werkelijke vaste terugleveringskosten verrekend met de betaalde termijnbedragen.

Om de hoogte van de vaste terugleveringskosten te bepalen, kijken we naar de totale hoeveelheid stroom die je tijdens de gehele afrekenperiode hebt teruggeleverd, dus vóór salderen. Het totale volume teruglevering bepaalt de staffel en daarmee het tarief per dag. Het overzicht met de staffels en bijbehorende tarieven vind je hier.

Op je afrekening wordt dit bedrag per dag in rekening gebracht voor de afgerekende periode vanaf 1 januari 2024.

Heeft je afrekening ook betrekking op het jaar 2023? Dan brengen we voor de dagen die in 2023 vielen geen vaste terugleveringskosten in rekening, omdat deze destijds nog niet waren ingevoerd.

Hoe meer je werkt aan het gelijktijdig laten verlopen van je energieproductie en energieverbruik, hoe groter de kans dat je op je jaarafrekening weer geld terug krijgt, doordat de vaste terugleveringskosten in een lagere staffel vallen.

Suus legt het uit!

Energieleveranciers worden sinds dit jaar dus geconfronteerd met extra hoge kosten voor teruglevering. Suus legt graag uit waardoor dit komt en waarom dit probleem nu speelt.

En vind je het interessant om hier nog meer over te weten te komen? Lees dan hieronder verder. We gaan daar nog iets dieper in op de werking van de energiemarkt en de oplossingen die er zijn om de kosten en druk op het stroomnet te verlagen.

Hoe meer zonnestroom je namelijk direct kunt inzetten voor jouw woning, hoe groter de kans dat je vaste terugleveringskosten lager uitvallen.

Impact van opwek op de kosten

Om de oorzaak van de toegenomen kosten voor leveranciers uit te leggen, gaan we eerst even wat dieper in op vraag en aanbod bij het leveren en terugleveren van duurzame energie.

De manier waarop huishoudens energie verbruiken, is samen te vatten in vaste profielen. In de winter verbruiken we bijvoorbeeld veel meer energie dan in de zomer. En ’s avonds weer meer dan overdag, wanneer velen van ons werken en niet thuis zijn.

Dat zijn dus ook de piekmomenten van ons energieverbruik. Alleen zijn dát de momenten waarop de stroomopwek van onze zonnepanelen nou juist niet piekt. Deze produceren namelijk de meeste energie in de zomermaanden en rond het middaguur. Daar komt bij dat ze qua effectiviteit ook nog eens volledig afhankelijk van de weersomstandigheden zijn.

Dit maakt dat vraag en aanbod dus niet gelijktijdig zijn en dit zie je direct terug in de energieprijs. Is er veel vraag naar energie, maar is het aanbod laag? Dan is de prijs hoog. Is er weinig vraag naar energie en is het aanbod hoog? Dan is de prijs juist laag.

Passen we dit toe op huishoudens met zonnepanelen, dan zien we het volgende:

Rond het middaguur produceren alle zonnepanelen in Nederland de meeste stroom. Maar omdat er bij huishoudens dan weinig vraag is naar energie, wordt de meeste energie weer teruggeleverd aan de energieleverancier. En zoals we net hadden besproken, is dit dus energie met een lage prijs.

Komen we ’s avonds thuis dan zetten we onze lampen en tv aan, gaan we koken en sluiten we onze auto aan op onze laadpaal. Ineens is de vraag naar elektriciteit in Nederland hoog, maar onze zonnepanelen produceren op dat moment juist (bijna) geen energie meer. Op dat moment nemen we de stroom daarom weer bij onze energieleverancier af, maar dan dus tegen een hoge prijs.

En dat is het punt waar de energietransitie op dit moment wringt. Je kunt het namelijk zo zien dat energieleveranciers nu door klanten met zonnepanelen worden ingezet als externe batterij. Overdag leveren zij namelijk goedkope energie aan de leverancier terug en s’ avonds nemen ze deze energie weer bij de leverancier af.

Dat betekent dat leveranciers voor de energie die ze aan jou leveren veel goedkopere energie terugkrijgen. Volgens de salderingsregeling mag je de hoeveelheid teruggeleverde energie namelijk direct wegstrepen tegen de hoeveelheid afgenomen energie.

Op jaarbasis kost dit om | nieuw energie per klant met zonnepanelen enkele tientallen, honderden of soms zelfs ruim duizend euro, afhankelijk van de hoeveelheid energie die iemand teruglevert.

Vóór 1 april 2023

Dat er hogere kosten zijn voor klanten met zonnepanelen is geen nieuw fenomeen. Nu zul je je afvragen waarom dit probleem dan nu ineens speelt? Dit heeft alles te maken met de verandering in allocatie. Allocatie geeft weer hoeveel elektriciteit een bepaald huishouden heeft uitgewisseld met het energienet, zowel door energie af te nemen als terug te leveren.

Zoals we eerder al hebben uitgelegd, is het verbruik van huishoudens vast te leggen in bepaalde profielen. Dankzij deze profielen weet een energieleverancier ruim van tevoren hoeveel energie er voor een bepaald moment ingekocht moet worden.

Nu is het zo dat deze verbruiksprofielen vóór 1 april 2023 werden voorspeld op basis van het gemiddelde verbruik van alle Nederlandse huishoudens. De invloed van een elektrische auto, warmtepomp of zonnepanelen op het energieverbruik werd dus helemaal niet meegenomen, terwijl hierdoor juist wel steeds grotere afwijkingen voorkwamen. Zo zorgt een onverwacht zonnige dag er bijvoorbeeld voor dat de hoeveelheid zonne-energie die huishoudens terugleveren, enorm afwijkt met de eerdere voorspelling.

Omdat er een algemeen verbruiksprofiel werd gehanteerd bij de allocatie van energie, was het vóór 1 april 2023 dan ook niet zichtbaar bij welke huishoudens deze afwijkingen zich voordeden. Dat betekende dus ook dat de onbalanskosten – dit zijn de kosten die een energieleverancier maakt om de energie-opwek op de dag zelf te laten aansluiten op het energieverbruik – niet bij de energieleveranciers wiens klanten deze afwijkingen veroorzaakten, in rekening kon worden gebracht.

Daarom werden de kosten nationaal gesocialiseerd: de partijen die zich bezig houden met het energienet verdeelden de kosten van de afwijkingen over alle Nederlanders, waardoor de kosten werden opgenomen in het energietarief.

Vanaf 1 april 2023

Als gevolg van het groeiend aantal zonnepanelen en grote projecten in Nederland, bleven de kosten echter toenemen en werden de afwijkingen op de voorspellingen steeds groter. Hierdoor was het niet meer eerlijk om de kosten van teruglevering aan iedereen door te belasten.

Vanaf 1 april 2023 is er daarom een verandering gekomen in de verdeling van de kosten en spreken we van allocatie 2.0. Partijen in de markt hanteren een nieuwe methodiek, waarbij twee verbruiksprofielen zijn ingevoerd: één voor uitsluitend verbruik en één voor verbruik met teruglevering. Hierdoor kan sindsdien wel worden aangetoond waar de afwijkingen vandaan komen.

Energieleveranciers betalen sinds dat moment dus ook de kosten die hun klanten met zonnepanelen veroorzaken op de Dagmarkt (Onbalans).

Een leverancier die veel klanten met zonnepanelen heeft, zoals om | nieuwe energie, krijgt dus ook te maken met fors hogere kosten dan een leverancier die verhoudingsgewijs minder klanten met zonnepanelen heeft.

Omdat het niet meer eerlijk is om de kosten volledig te verdelen over alle klanten en het nu inzichtelijk is waar de afwijkingen plaatsvinden, is het dan ook het meest logisch om de kosten grotendeels neer te leggen waar ze worden veroorzaakt.

Een nieuwe manier om hiermee om te gaan, is door deze kosten uit de elektriciteitstarieven te halen. Deze gaan hierdoor naar beneden. De kosten kunnen zo apart worden berekend op basis van levering en teruglevering, waarbij het dus belangrijker wordt om je verbruik aan te laten sluiten op je eigen opwek.

Welke kosten?

Je leest op deze pagina over de hoge kosten die een energieleverancier nu moet betalen. Maar welke kosten zijn dat precies?

Afwijkingen op de energieprofielen worden op de dag zelf gecorrigeerd middels de Dagmarkt (Onbalans). Als leverancier krijg je hierdoor te maken met de zogenaamde onbalans- en profileringskosten:

  • Je leverancier betaalt onbalanskosten wanneer er meer of minder zonnestroom wordt opgewekt dan was verwacht. Is er teveel zonnestroom? Dan moet deze voor lagere prijzen worden verkocht. Is er juist een tekort? Dan moet er extra stroom worden ingekocht tegen hogere prijzen.
  • Je leverancier betaalt profileringskosten wanneer er meer energie wordt gebruikt op momenten dat de energieprijs hoog is en wanneer er meer energie wordt opgewekt op de momenten waarop de energieprijs laag is.
Tekorten en overschotten elektriciteit

Oplossingen voor gelijktijdigheid

Dat de kosten voor teruglevering oplopen, betekent niet dat we hier geen invloed op hebben.

De belangrijkste stap die we in de komende jaren zullen zetten, is om het verbruik in onze woning beter te laten aansluiten op de opwek van onze zonnepanelen.

In de eerste plaats verlaag je hiermee direct je energieverbruik. Daarnaast gaan je kosten voor teruglevering naar beneden, doordat je minder energie teruglevert aan de energieleverancier. Tot slot heeft dit ook een positief effect op het energienet dat minder uit balans zal raken.

De meest eenvoudige stap die je nu al kunt zetten, is om apparatuur aan te zetten op het moment waarop de opbrengst van jouw zonnepanelen het hoogst is. Programmeer bijvoorbeeld je wasmachine en vaatwasser, zodat deze rond het middaguur hun programma draaien of laad je elektrische auto op met een Slim Laden app. En heb je een elektrische boiler, dan is dit een ideaal moment om het water op te warmen. Zo kun je dit warme water alvast voorverwarmen en gebruiken op de momenten waarop je het echt nodig hebt.

In de toekomst zul je daarnaast zien dat er steeds meer mogelijkheden bijkomen om je opgewekte stroom op te slaan voor later gebruik. Denk daarbij aan een thuisaccu of het bi-directioneel laden van je elektrische auto, zodat deze laatste ook kan worden ingezet als thuisbatterij.

Bij om | nieuwe energie werken we ook hard aan oplossingen om de belasting op het energienet te verminderen.

Zo zoeken we samen met onze coöperaties naar mogelijke oplossingen voor energie-opslag, directe koppelingen op het energienet tussen opwekker en afnemer en voegen wij curtailment toe aan onze projecten. Dat betekent dat bij te hoge pieken aan duurzame stroom, de zonne- en windprojecten tijdelijk afschalen om zo het energienet in balans te houden.

Afbouwen salderingsregeling een oplossing?

Zoals we eerder al hadden aangegeven, zorgt de salderingsregeling ervoor dat een energieleverancier voor dure energie zelf goedkope energie terugkrijgt.

Het afschaffen van saldering heeft tot gevolg dat er een eerlijke uitwisseling van stroom kan plaatsvinden. Er wordt dan namelijk een passende prijs betaald voor de energie die van de leverancier wordt afgenomen en een separate passende prijs voor de energie die wordt teruggeleverd.

Hierdoor nemen de kosten voor de leveranciers verder af en kunnen ook de vaste terugleveringskosten weer naar beneden of zelfs verdwijnen.

Dit is een van de redenen waarom er een wetsvoorstel is ingediend door de Tweede Kamer om de salderingsregeling via verschillende stapjes volledig af te bouwen tot 1 januari 2031. Daarnaast mist de overheid door de regeling inkomsten, omdat er geen belasting wordt betaald over de gesaldeerde stroom. Omdat dit gecompenseerd moet worden, komt de rekening nu ook terecht bij de lagere inkomens. Daar komt bij dat de regeling huishoudens niet stimuleert om zonne-energie zelf te gebruiken, waardoor het energienet op piekmomenten van energie-opwek overbelast raakt.

Op 13 februari 2024 heeft de Eerste Kamer tegen het wetsvoorstel gestemd om de salderingsregeling af te schaffen.

Zonnepanelen nog interessant?

Zonnepanelen blijven hoe dan ook relevant en noodzakelijk in de verduurzaming van Nederland en nog steeds financieel aantrekkelijk:

  • je energiekosten gaan direct naar beneden
  • je kunt je verbruik salderen
  • je ontvangt een terugleververgoeding als je meer opwekt dan je verbruikt

Voorbeeld: stel dat je met je zonnepanelen per jaar 3.000 kWh teruglevert en 4.000 kWh verbruikt.

Dan kost dat je met de nieuwe vaste terugleveringskosten €242 inclusief btw per jaar extra.

Wanneer je nu besluit om zonnepanelen aan te schaffen, zal de terugverdientijd 2 jaar langer duren en uitkomen op 7 jaar.

Ermee rekening houdende dat zonnepanelen gemiddeld 25 tot 30 jaar meegaan, blijft investeren in zonnepanelen dus ruimschoots rendabel. Zeker wanneer je zoveel mogelijk opgewekte elektriciteit direct zelf gebruikt.

Nog vragen?

We snappen dat bovenstaande een heleboel (mogelijk nieuwe) informatie bevat.

Daarom hebben we een specifieke pagina met de meest voorkomende vragen samengesteld.

Onze tarieven (en de overige kosten) vind je hier.

Staat jouw antwoord hier toch niet tussen? Kijk hier onze webinar terug. Klanten ontvangen hiervoor een uitnodiging per mail.

Toch nog een onbeantwoorde vraag? Neem dan gerust contact met ons op via info@samenom.nl of bel op werkdagen tussen 09:00 uur en 17:00 uur met 0222-760 044.

Bespaartips