Nieuwe kansen: In een polariserend debat blijven wij inzetten op verduurzaming

Geschreven door control

30 januari 2019 4 min. leestijd
kind

2019 biedt voor ons collectief weer volop kansen om heel Nederland om te laten gaan naar lokale energie uit eigen buurt. De energietransitie is de laatste tijd het gesprek van de dag. Voor- en tegenstanders drukken zich steeds meer zwart-wit uit waardoor de discussie alleen nog maar gaat over de kosten en wie ervoor op moet draaien. Het debat polariseert daarom steeds meer en wederzijds begrip gaat verloren. Dat terwijl we inmiddels weten dat de energietransitie alleen succesvol kan zijn wanneer we hier met zijn allen achter staan.

Waarom duurzame energie?

Waar het nou echt om gaat, dat raakt in het huidige debat ondergesneeuwd. Kort gezegd; de reden dat wij ons, als voorstanders, inzetten voor een duurzame energievoorziening is omdat velen van ons kinderen en/of kleinkinderen hebben. We willen voor hen een mooie toekomst en maken ons terecht veel zorgen. Als we op de huidige weg doorgaan dan krijgen we in de tweede helft van de 21ste eeuw te maken met langere en extremere hitte, stormen en overstromingen, droogtes, bosbranden en verwoestijning, zeespiegelstijging en massaal uitsterven van diersoorten. Lees meer. Allemaal gevolgen die onze voedselzekerheid zullen aantasten en een negatieve invloed hebben op onze levenskwaliteit. Dat willen we niet voor onze kinderen en kleinkinderen en dat willen zij zelf natuurlijk ook niet. Het is daarom mooi om te zien dat de jeugd zich ook steeds nadrukkelijker laat horen voor het klimaat, bijvoorbeeld middels scholierenstakingen. Dat lijkt ons een duidelijke boodschap aan de politiek, het bedrijfsleven en ouders om hun verantwoordelijkheid te nemen.

Kosten van de energietransitie

Als we het er dan over eens zijn dat we in actie moeten komen – en gelukkig lijkt die bewustwording er steeds meer te zijn – dan blijft de enige discussie nog hoe we dat gaan doen. Eind december is daarvoor een concept klimaatakkoord gepresenteerd waar – op typisch Nederlandse wijze – veel verschillende partijen aan hebben meegewerkt. Op dit moment worden de plannen doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) en worden de resultaten hiervan medio maart verwacht. Voor alsnog worden de meerkosten ingeschat op zo’n 4 miljard per jaar om aan de doelstellingen uit het ontwerp klimaatakkoord te voldoen. Uiteraard is dit een flinke jaarlijkse investering, maar als wij die afzetten tegen de jaarlijkse inkomsten van het Rijk dan hebben we het over 1,3% van de totale begroting. En dit staat nog los van wat het ons als land buiten de klimaatwinst nog meer gaat opleveren, zoals op het gebied van werkgelegenheid, export, innovatie, etc. En bedenk daarbij ook wat het ons als maatschappij allemaal wel niet gaat kosten, wanneer we de gevolgen van de klimaatverandering voor onze kiezen krijgen.

Duurzame energie voor iedereen

Het om | nieuwe energie collectief bestaat uit lokale, duurzame energiecoöperaties die stuk voor stuk zijn opgezet door betrokken burgers die graag hun steentje bijdragen aan een duurzame energievoorziening en die de baten hiervan ook binnen de eigen regio willen houden. Ons collectief is daarmee een energieleverancier van en voor de burgers, zonder winstdoelstelling, maar met een sterk maatschappelijke doelstelling. Een collectief dat laat zien dat we met elkaar stappen kunnen maken richting een duurzame energievoorziening voor iedereen en niet alleen voor de mensen met een gevulde bankrekening, want als burgercollectief proberen wij oplossingen te creëren waar iedereen van profiteert. Daardoor creëren we draagvlak en stappen steeds meer mensen om naar energie uit hun eigen buurt. Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe sneller wij de benodigde stappen kunnen maken en daarmee de duurzame energierekening voor iedereen betaalbaar kunnen maken en houden!