Opzegvergoeding

opzegvergoeding

Overstappen voor einde vaste overeenkomst

Heb je een vaste overeenkomst, maar wil je overstappen naar een andere leverancier voordat deze is geëindigd? Dan betaal je hiervoor een opzegvergoeding. Klik op de overeenkomst die voor jou van toepassing is om te zien welke opzegvergoeding geldt.

De opzegvergoeding voor kleinverbruikers wordt bepaald aan de hand van 2 zaken:

  • De hoeveelheid energie je nog bij ons zou afnemen, gedurende de resterende looptijd van je overeenkomst met een vaste prijs.
  • Het prijsverschil tussen het tarief van jouw lopende overeenkomst en ons actuele tarief van hetzelfde type overeenkomst met dezelfde looptijd. Dit tarief vind je op www.samenom.nl/tarieven

Wanneer je overeenkomst niet zo lang meer zou lopen en het verschil in tarieven is klein, betaal je een lagere opzegvoeding. Is dit andersom, dan is jouw opzegvergoeding hoger.

De opzegvergoeding voor consumenten is een vast bedrag dat afhankelijk is van de resterende looptijd van je contract.

Resterende looptijd Bedrag per product:
tot 18 maanden € 50,00
18 tot 24 maanden € 75,00
24 tot 30 maanden € 100,00
meer dan 30 maanden € 125,00

Zaken om rekening mee te houden

Geen exact vergelijkbaar product

Bieden wij, op het moment van de berekening van de opzegboete, geen overeenkomst aan met dezelfde looptijd? Dan wordt het prijsverschil bepaald met de overeenkomst met het hoogste tarief. Dit maakt de opzegvergoeding voor jou zo laag mogelijk.

Hoger tarief huidig product

Is het tarief van de huidige vergelijkbare overeenkomst hoger dan het tarief van jouw overeenkomst? Dan brengen wij geen opzegvergoeding in rekening.

Voor stroom en/of gas

De opzegvergoeding wordt berekend voor de resterende periode dat je nog stroom en/of gas bij ons zou afnemen

Belasting

Op jouw eindafrekening betaal je de berekende opzegvergoeding inclusief btw.

Een voorbeeld voor overeenkomsten ná 1 juni 2023

Voorbeeld in de praktijk

Je opzegvergoeding wordt middels de volgende som berekend: (tarief overeenkomst – huidig tarief) x verwacht resterende verbruik.

Stel dat iemand alleen elektriciteit bij ons afneemt onder een enkeltarief en de volgende kenmerken gelden op het moment van overstap:

  • Tarief in overeenkomst van €0,50 per kWh
  • Huidig tarief van €0,30 per kWh
  • Verwacht resterende verbruik van 1.000 kWh

Dan is je opzegvergoeding: (€0,50 – €0,30) x 1.000 = €200

Op het moment dat je je aanmeldt bij een andere leverancier ontvang je per mail van ons de hoogte van je opzegvergoeding. Mocht je de boete te hoog vinden, dan kun je op dat moment je overstap nog annuleren.

geld munten

Waarom zijn de regels gewijzigd?

Wanneer jouw overeenkomst is afgesloten ná 1 juni 2023, betaal je dus een vergoeding die afhankelijk is van resterend verbruik en tariefverschil. De ACM heeft deze regel voor iedere leverancier verplicht.

De reden hiervoor is dat leveranciers door de hoge marktprijzen zijn gestopt met het aanbieden van vaste prijs overeenkomsten. Een leverancier koopt de energie voor een klant in op het moment dat deze zich aanmeldt. Dat betekende voor leveranciers een groot risico in het geval er een vaste overeenkomst werd aangeboden.

Wanneer de marktprijzen zouden dalen, zou het voor klanten namelijk eenvoudig zijn om de oudere, veel lagere boete voor lief te nemen en over te stappen. De leverancier blijft vervolgens zitten met de duur ingekochte energie.

Dankzij de nieuwe regels neemt de ACM het risico voor de leverancier weg met als doel het aanbieden van vaste overeenkomsten te stimuleren. Deze zijn immers ook in het voordeel van de klant, omdat deze zo gedurende een langere periode is verzekerd van een vast tarief.

opzegvergoeding