suus = om
Benieuwd waar we voor staan? Bekijk de video!
Samen om

Nieuwe energie = 100% duurzaam uit jouw buurt

om | nieuwe energie is het allergroenste energiecollectief van Nederland zonder winstoogmerk. Tientallen lokale energiecoöperaties door het hele land wekken nu al genoeg stroom op voor honderdduizenden huishoudens.

Die energie wekken we lokaal op, samen met burgers in hun eigen buurt of regio. Zo kun je met eigen ogen zien waar jouw duurzame energie vandaan komt!

Van ons, voor ons, door ons

om | nieuwe energie is meer dan een doorsnee energieleverancier. Wij zetten ons in voor jou en jouw buurt.

Lokale energie, uit je eigen buurt

De energiecoöperaties zijn onze lokale energieproducenten. Wij verduurzamen de buurt, dorp, stad, regio, door verschillende soorten energie projecten te ontwikkelen, zoals zonnecentrales en windparken. De energie die hiermee opgewekt wordt, leveren wij lokaal aan onze klanten. Zo weet jij zeker dat jouw energie niet alleen uit Nederland, maar zelfs uit jouw eigen buurt komt: Dat noemen we nieuwe energie!

Groenere stroom bestaat niet

Onze stroom is 100% duurzaam. Omdat onze energie wordt opgewekt via lokale zonne- en windenergie projecten, ben je ervan verzekerd dat je bij ons échte groene energie krijgt. Daarom zijn we door de Consumentenbond, Natuur & Milieu en WISE al 6 jaar op rij uitgeroepen tot de allergroenste leverancier van Nederland.

Winst is voor jouw buurt

om | nieuwe energie is ontstaan vanuit betrokken burgers die hun energievoorziening weer in eigen handen wilden nemen. Daarvoor hebben zij zich verenigd in lokale energiecoöperaties die hun omzet teruggeven aan de deelnemers van de coöperatie en de maatschappij. Hiermee kunnen we nog meer nieuwe duurzame projecten in onze eigen buurt starten.

De beste prijs voor groen

Onze energieprijs wordt, vergeleken met onze concurrenten, steeds goedkoper. Doordat we geen winstoogmerk hebben, hoeven we slechts de opwekinstallaties en een aantal mensen die daar dagelijks mee bezig zijn te betalen. Omdat onze kosten bij groei van ons collectief vrijwel gelijk blijven, kunnen we onze energieprijs steeds een stukje goedkoper maken dan die van onze concurrenten.

Gecompenseerd gas = 0% extra uitstoot

Duurzaamheid staat bij ons voorop. Daarom is ons doel om in 2030 de warmtevoorziening geheel duurzaam in te vullen, zodat er geen fossiel gas meer nodig is. Omdat gas nu nog niet 100% duurzaam is, vergroenen wij al het gas dat we leveren. Dat doen we op dit moment met het project run-of-the-river Allain Duhangan. Daar wordt gebruik gemaakt van de natuurlijke stroming van de rivier en wordt dit omgezet in 192 MW elektriciteit. Lees meer.

Van ons, voor ons

Bij om | nieuwe energie, heeft iedereen een stem in onze toekomst. Het collectief wordt namelijk gevormd door tientallen lokale energiecoöperaties met hun eigen leden. Zij bepalen de koers van hun lokale coöperatie en de lokale coöperaties bepalen met elkaar de koers van het om | nieuwe energie collectief. Zo bouwen we samen aan een energieneutraal Nederland!

100% duurzaam, 100% lokaal

Over om | nieuwe energie

om | nieuwe energie is in 2014 ontstaan als Duurzame Energie Unie vanuit de initiatiefnemers TexelEnergie, Windunie en Urgenda. Zij zagen de noodzaak voor een nieuwe energievoorziening. De energietransitie gaat namelijk te traag als we het overlaten aan de overheid en de dominante energieaanbieders. Decentrale energieopwekking is nodig om Nederland te verduurzamen.

Onze missie is om zoveel mogelijk initiatieven van lokale energieopwekking te koppelen aan zoveel mogelijk lokale gebruikers van energie.

Optimaal bijdragen aan de verduurzaming van Nederland.