Depositphotos
Dankzij salderen ontvang jij geld voor energie-opwek

Wat houdt salderen in?

Wanneer je duurzame energie opwekt, bijvoorbeeld met je eigen zonnepanelen of windmolen, dan wek je soms meer op dan je op dat moment aan energie nodig hebt. Deze extra energie wordt op dat moment teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Daarmee ben je in feite een energieproducent en draag je bij aan het vergroten van de hoeveelheid duurzame stroom in Nederland.

Maar er zullen ook momenten zijn waarop je meer energie verbruikt dan je opwekt. Bijvoorbeeld als de zon minder schijnt of het niet hard genoeg waait. In die gevallen neem je energie af via je energieleverancier.

Bij het opmaken van jouw energierekening, kijkt de energieleverancier hoeveel energie zij heeft geleverd en hoeveel energie jij zelf hebt teruggeleverd aan het energienet. De energie die jij geleverd hebt, wordt vervolgens afgetrokken van de hoeveelheid energie die je van je leverancier hebt ontvangen, waardoor je energierekening omlaag gaat. Dit verrekenen van energie wordt salderen genoemd.

Salderen is niet in alle gevallen mogelijk

Tegen welke voorwaarden?

elektriciteitsmeter
Over de teruggeleverde stroom betaal je geen btw, energiebelasting en opslag duurzame energie.
Solar panel on a red roof
Een slimme meter is niet verplicht. Een oude meter met draaischijf kan namelijk terug tellen.
Lever je meer terug dan je verbruikt, dan ontvang je een vergoeding

Wat als ik meer lever dan verbruik?

Salderen kent een salderingsgrens. Deze houdt in dat je niet meer elektriciteit kunt salderen, dan je geleverd krijgt via jouw leverancier. Wek je per jaar dus meer energie op dan je nodig hebt, dan kun je hiervoor geen gebruik maken van de salderingsregeling.

Maar je hebt natuurlijk wel bijgedragen aan de hoeveelheid groene stroom in Nederland met jouw eigen duurzame opwek. Voor de hoeveelheid energie die buiten de salderingsregeling valt, krijg je daarom van je leverancier een terugleververgoeding.

Bij om | nieuwe energie is de terugleververgoeding gelijk aan het kale levertarief inclusief de btw.

Hoe zit het nou precies?

Een rekenvoorbeeld

Voorbeeld 1

Stel dat je per jaar 2.500 kWh afneemt via je leverancier en 1.000 kWh teruglevert aan het stroomnet, omdat je deze niet direct gebruikt voor je woning. Dan wordt deze 1.000 kWh afgetrokken van je afname van 2.500 kWh en hoef je maar te betalen voor de resterende 1,500 kWh.

Voorbeeld 2

Stel dat je per jaar 1.500 kWh afneemt via je leverancier en 2.000 kWh teruglevert aan het stroomnet, omdat je deze niet direct gebruikt voor je woning. Dan wordt er niet 2.000 kWh afgetrokken, maar 1.500 kWh, omdat je tot maximaal je verbruik kunt salderen. Voor de overige 500 kWh die je hebt opgewekt, ontvang je een terugleververgoeding.

geometry
Net zonnepanelen aangeschaft? Vraag dan aan je leverancier of je maandbedrag omlaag kan.
Slim laden home
De huidige salderingsregeling loopt tot 1 januari 2023. Daarna wordt salderen jaarlijks afgebouwd tot 2031.
Ook zonder salderen blijft het interessant

Blijft salderen in de toekomst mogelijk?

De salderingsregeling is ingevoerd in 2004 om het aanschaffen van zonnepanelen te stimuleren. Omdat in de loop der jaren de kosten van zonnepanelen drastisch zijn gedaald en er dankzij de regeling minder belasting wordt geheven, heeft de overheid besloten om de huidige salderingsregeling te beëindigen per 1 januari 2023. Daarna zal salderen jaarlijks worden afgebouwd tot 2031. Vanaf dan zal het noodzakelijk zijn om met een aparte meter te meten hoeveel energie er wordt afgenomen en geleverd.

De reden voor het afschaffen van de salderingsregeling is dat de overheid op dit moment geen belasting heft over de teruggeleverde energie. Per jaar levert dit een nadeel voor de overheid op van enkele tientallen miljoenen euro’s. Dit zal toch gecompenseerd moeten worden, waardoor de rekening ook terecht komt bij de lagere inkomens.

Is zonnepanelen kopen dan nog steeds aantrekkelijk? Jazeker! Zelfs zonder salderen, zul je geld besparen met je zonnepanelen. En tegen de tijd dat alle regelingen stoppen, zullen we de extra opgewekte energie voornamelijk gaan opslaan voor eigen gebruik op een later moment.