Bij het opmaken van jouw energierekening, bekijkt je energieleverancier hoeveel energie jij hebt verbruikt en zelf hebt opgewekt.

Dankzij salderen ontvang jij geld voor energie-opwek
Salderen betekent dat je energieverbruik wordt verminderd met de energie die je zelf opwekt.
Het verrekenen van verbruikte en opgewekte energie noemen we salderen

Wat houdt salderen in?

Wanneer je duurzame energie opwekt met je eigen zonnepanelen, dan wek je soms meer op dan je op dat moment aan energie nodig hebt. Deze extra energie wordt dan teruggelevert aan het elektriciteitsnet. Daarmee ben je in feite een energieproducent en draag je bij aan het vergroten van de hoeveelheid duurzame stroom in Nederland.

Maar er zullen ook momenten zijn, waarop je meer energie verbruikt dan je opwekt. Bijvoorbeeld wanneer de zon minder fel schijnt. In die gevallen neem je ook energie af via je energieleverancier.

Bij het opmaken van jouw energierekening, bekijkt je energieleverancier hoeveel energie jij hebt verbruikt en zelf hebt opgewekt. Dit laatste wordt vervolgens afgetrokken van je totale energieverbruik, waardoor je energierekening omlaag gaat. Dit verrekenen van energie wordt salderen genoemd.

De salderingsregeling bij om | nieuwe energie

Hoe passen wij salderen toe?

Saldering moet worden toegepast over je volledige afrekening. We passen deze dan ook toe op je jaar- of eindafrekening. Dat doen we, in het geval van een dubbeltarief, als volgt:

  • We tellen je teruglevering normaal en teruglevering laag bij elkaar op. Dit is je totale teruglevering, oftewel alle energie die jij met je zonnepanelen hebt opgewekt.
  • Eerst verminderen we je levering normaal met deze totale teruglevering.
  • Is er daarna nog teruglevering over, dan verminderen we je levering laag met dit restant.
  • Heb je na vermindering van je totale levering nog een restant teruglevering over, dan noemen we dit je netto teruglevering.

Benieuwd hoe dit in de praktijk werkt? Bekijk dan hieronder onze rekenvoorbeelden en lees verder waarom wij op deze manier salderen.

Bespaartips
Voor de teruglevering bovenop je totale energieverbruik geldt een netto teruglevering tarief.
De salderingsregeling bij om | nieuwe energie

Een rekenvoorbeeld

Hoe zit het nou precies?
Net zonnepanelen aangeschaft? Vraag dan aan je leverancier of je maandbedrag omlaag kan.
Tarieven & Voorwaarden
Wil je meer weten over je jaarafrekening en wat je hierop ziet?
De salderingsregeling bij om | nieuwe energie

Andere tarieven en overheidsheffingen

Heb je meerdere tarieven gedurende de periode van de afrekening? Dan verdelen we het verbruik en de teruglevering over deze verschillende tariefperioden.

Heb je enkeltarief, dan blijven de bovenstaande rekenvoorbeelden hetzelfde, maar betaal je voor levering normaal en levering laag hetzelfde tarief, namelijk levering enkeltarief.

Overheidsheffingen
Als er na saldering nog verbruik over is (levering normaal en/of levering laag), dan betaal je daarover niet alleen het leveringstarief, maar ook de overheidsheffingen Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie.

Als er na saldering netto teruglevering is, dan krijg je hiervoor het overeengekomen netto teruglevering tarief. Hierover krijg je geen overheidsheffingen uitbetaald.

Lever je meer terug dan je verbruikt, dan ontvang je een vergoeding
om | nieuwe energie vermindert eerst het hogere tarief, wat voor jou voordeliger is.
De toepassing van de regeling verschilt per leverancier

Wettelijke regeling

De salderingsregeling is een wettelijke regeling die is vastgelegd in Artikel 31c Elektriciteitswet 1998 en die iedere energieleverancier verplicht is om uit te voeren. De wijze waarop de salderingsregeling is vastgelegd, geeft helaas ruimte voor interpretatie en dat zorgt ervoor dat er verschil is in de wijze waarop leveranciers deze toepassen.

Wij hebben ervoor gekozen om eerst de levering normaal te verminderen met de totale teruglevering. Dat is namelijk voordeliger voor jou als klant, omdat hiermee eerst jouw verbruik met een hoger tarief wordt weggestreept.

De salderingsregeling passen wij altijd toe op je jaar- of eindafrekening. Op je jaarafrekening wordt op deze manier jouw verbruik in de winter vermindert met jouw energie-opwek tijdens de zomer.

Wij maken dus geen maandelijkse afrekeningen, want dat zou ongunstig zijn voor je. De kans is namelijk groot dat je dan in de zomermaanden het (lagere) netto teruglevering tarief krijgt, omdat je meer opwekt dan je verbruikt, terwijl je in de wintermaanden moet betalen voor zowel het (hogere) levering tarief als de overheidsheffingen.

Bij een eindafrekening kan het natuurlijk wel voorkomen dat minder dan een jaar in rekening gebracht wordt. Daar hebben wij geen invloed op, want wij moeten je verbruik afrekenen vanaf de laatste jaarafrekening tot de einddatum.

Salderen is niet in alle gevallen mogelijk

Tegen welke voorwaarden?

Salderen is niet in alle gevallen mogelijk
Over de netto teruglevering betaal je geen btw, energiebelasting en opslag duurzame energie.
Vanaf 2025 is het verplicht om een meter te hebben die levering en teruglevering apart meet en registreert.
De huidige salderingsregeling loopt tot 1 januari 2025

Wetsvoorstel afbouw saldering vanaf 2025

Let op, dit wetsvoorstel is veelvuldig aangepast en vooruitgeschoven. Hieronder de informatie zoals bekend ten tijde van het opmaken van deze pagina. Zodra dit wetsvoorstel volledig is aangenomen, zullen wij deze informatie verder aanvullen.

De salderingsregeling wordt vanaf 1 januari 2025 jaarlijks afgebouwd en eindigt in zijn geheel per 1 januari 2031. In 2025 en 2026 wordt nog 64% van de totale teruglevering gesaldeerd en dat wordt daarna jaarlijks met 9% afgebouwd.

Vanaf 2031 wordt je verbruik niet langer verminderd, maar ontvang je voor je totale teruglevering het netto teruglevering tarief.

De reden voor het afschaffen van de salderingsregeling is dat de overheid op dit moment geen belasting ontvangt over de gesaldeerde stroom. Per jaar levert dit een nadeel voor de overheid op van enkele tientallen miljoenen euro’s. Omdat dit gecompenseerd moet worden, komt de rekening nu ook terecht bij de lagere inkomens.

Is zonnepanelen kopen dan nog steeds aantrekkelijk? Jazeker! Zelfs zonder salderen, zul je geld besparen met je zonnepanelen. En tegen de tijd dat alle regelingen stoppen, zullen we waarschijnlijk steeds meer onze opgewekte energie gaan opslaan voor eigen gebruik op een later moment.