Windenergie project in Rajasthan, India

2m

Gas is niet groen, maar voor veel mensen nog steeds de primaire bron van warmte in huis. om | nieuwe energie zet daarom volop in op het overstappen van gas naar andere bronnen van energie. Totdat we allemaal zover zijn, maken we ons gas voor jou alsnog duurzaam. Dat doen we door ons gas te vergroenen via een duurzaam energieproject in het Jaisalmer district in India.

Door aldaar te investeren in duurzame energie die de CO2 uitstoot zal beperken, compenseren we onze eigen uitstoot voor het leveren van gas. De hoeveelheid CO2 die al onze klanten dankzij gaslevering hier in Nederland uitstoten, wordt in India juist teruggebracht. Op die manier zorgen we ervoor dat er geen extra CO2 op aarde bijkomt.

Project
Een 42 MW windenergieproject in het Jaisalmer district in de staat Rajasthan. Het project omvat 20 windturbines met een capaciteit van 2.1 MW. Het windpark ligt bij het dorp Mokal.

Het hoofddoel van het project is het genereren van elektriciteit uit duurzame bron, dat wil zeggen windenergie. Tegelijkertijd heeft dit windpark een positieve impact op de lokale bevolking door werkgelegenheid, mogelijkheid tot scholing, meer economische kansen en verbeterde infrastructuur. Daarnaast wordt het gebruik van schone energie bevordert en wordt het tekort aan energie in de regio aangevuld.

En, een succesvol project leidt tot meer belangstelling van nationale en lokale ondernemers om te participeren in vergelijkbare projecten.

Achtergrond
De afgelopen jaren, maar ook nu nog, maakt India een enorme economische groei en bevolkingsgroei door. Dit vraagt om meer energie, maar zorgt ook voor meer uitstoot. De noodzaak om duurzame alternatieven te vinden voor fossiele brandstoffen is hoog.

Wat betekent dit voor de bevolking?
Het project genereert werkgelegenheid tijdens de bouw en met het in gebruik nemen van het park. 2% van de gerealiseerde opbrengst uit de verkoop van de CO2-credits, is bestemd voor het ontwikkelen van initiatieven ten behoeve van de lokale bevolking, zoals betere gezondheidszorg of het uitbreiden van het wegennet.

Het project creëert economische kansen voor bijvoorbeeld toeleveranciers en andere stakeholders die direct of indirect betrokken zijn bij het project.

Verified Carbon Standard
Een van de kwaliteitsstandaarden is de Verified Carbon Standard. Eisen waar VCS-projecten aan moeten voldoen:

  • Alleen duurzame energie- en energie efficiencyprojecten komen in aanmerking, die voor de lange termijn voordelen brengen voor het land en het klimaat.
  • Het project kan alleen worden gerealiseerd met behulp van de opbrengsten uit VCS-rechten.

Sustainable development goals

  • Armoedebestrijding door economische groei.
  • Mogelijkheid tot training en scholing voor personeel en kinderen.
  • De windproductie wordt direct geleverd aan het lokale net.
  • Zakelijke kansen voor betrokken partijen als toeleveranciers.
  • Een jaarlijkse reductie van ca. 70.000 ton CO2