Windenergieproject in Andhra Pradesh, India

1m

Een VCS CO2-compensatieproject.

Indiaas windenergieproject in de deelstaat Andhra Pradesh. Het project omvat een aantal windturbines met een capaciteit van 4,2 MW die per jaar 8.462 MWh genereren.

Het hoofddoel van het project is het genereren van elektriciteit uit duurzame bron; dat wil zeggen windenergie. Tegelijkertijd heeft dit windpark een positieve impact op de lokale bevolking door werkgelegenheid, mogelijkheid tot scholing, meer economische kansen en verbeterde infrastructuur.
Daarnaast wordt het gebruik van schone energie bevordert en wordt het tekort aan energie in de regio aangevuld. En, een succesvol project leidt tot meer belangstelling van nationale en lokale ondernemers om te participeren in vergelijkbare projecten.

Achtergrond
De afgelopen jaren maar ook nu nog maakt India een enorme economische en bevolkingsgroei door, dit vraagt om meer energie maar zorgt ook voor meer uitstoot. De noodzaak duurzame alternatieven te vinden voor fossiele brandstoffen is hoog.

Wat betekent dit voor de bevolking?
Het project benut windenergie voor het op-wekken van elektriciteit die anders opgewekt zou worden uit fossiele brandstof als kolen. Dit voorkomt de uitstoot van CO2.

Het project genereert werkgelegenheid met en tijdens de bouw en wanneer het park ope-rationeel is. De infrastructuur, zoals wegen, wordt verder ontwikkeld en uitgebreid.

Het project creëert banen en andere economische kansen voor de bevolking, toeleveranciers en andere stakeholders die direct of indirect betrokken zijn bij het project.

Het project heeft geen negatief effect op het milieu, zoals flora en fauna, van de omgeving.

Verified Carbon Standard
Een van de kwaliteitsstandaarden is de Verified Carbon Standard. Eisen waar VCS-projecten aan moeten voldoen:

  • Alleen duurzame energie- en energie efficiencyprojecten komen in aanmerking, die voor de lange termijn voordelen brengen voor het land en het klimaat.
  • Het project kan alleen worden gerealiseerd met behulp van de opbrengsten uit VCS-rechten.

Sustainable development goals

  • Armoedebestrijding door economische groei.
  • Mogelijkheid tot training en scholing voor personeel en kinderen.
  • De windproductie wordt direct geleverd aan het lokale net.
  • Zakelijke kansen voor betrokken partijen als toeleveranciers.