Naar schatting zorgt een warmtenet met een duurzame bron voor 50 tot 70% minder CO2-uitstoot dan cv-ketels op gas.
Warmtenet een alternatief voor gas?

Wat is een warmtenet?

Een warmtenet is eigenlijk niets anders dan een netwerk van leidingen onder de grond waardoor warm water stroomt. Dat warme water verwarmt huizen en andere gebouwen. Is het duurzaam? En is het geschikt als alternatief voor gas? Hieronder lees je het.

Warm water van bron naar huizen door buizen

Hoe werkt een warmtenet?

Een warmtenet is een soort cv-installatie maar dan in het groot. Het  staat ook bekend als stads- of blokverwarming. Je hebt dan ergens in de wijk een centrale; een warmtebron met buizen waar het warme water door naar de huizen gaat. Via de warmtewisselaar kun je de warmte gebruiken voor verwarming en warm water. Het water wat na gebruik gekoeld is, gaat terug naar de warmtebron waar het weer opgewarmd wordt.

Omdat je met een warmtenet in een wijk de huizen kunt verwarmen, is het niet nodig om in ieder huis een cv-ketel op aardgas te plaatsen, waardoor daar geen aardgas meer nodig is. Op veel plekken in Nederland is warmte beschikbaar. Die warmte kan worden gebruikt om water te verwarmen en kan dus een goede oplossing zijn om meerdere woningen van het gas af te halen.

Warmtenetten komen waarschijnlijk vooral in wijken waar de huizen dicht op elkaar staan.
thermo
Warmtenetten verschillen in de temperatuur die ze leveren. Hoe lager de temperatuur, hoe duurzamer.
De isolatie van de woning speelt een grote rol

Hoge en lage temperaturen

Het water waarvan de temperatuur hoog genoeg is om huizen mee te verwarmen, wordt in goed geïsoleerde buizen naar woonwijken of andere gebouwen getransporteerd. Maar daarvoor moeten huizen wel goed geïsoleerd zijn.

 • 90 graden: warm water met deze temperatuur is voor ieder huis geschikt, zelfs met slechte isolatie. Het opwekken van zulke hoge temperatuur is echter niet efficiënt: er gaat naar verhouding veel energie verloren tijdens het rondpompen.
 • 70 graden: hiermee kun je een matig geïsoleerd huis goed verwarmen. In oudere wijken is goede isolatie soms lastig te realiseren, waar deze temperatuur uitkomst kan bieden.
 • 50 tot 55 graden: een duurzame manier voor bestaande wijken. Het energieverlies is beperkt en goed voor goed geïsoleerde woningen, maar je hebt vaak wel een naverwarmer nodig.
 • 40 graden: voor duurzame nieuwbouwwijken of grondig gerenoveerde woningen die zo goed geïsoleerd zijn dat ze geschikt zijn voor een zeer lage temperatuur. Er is weinig energie- en warmteverlies.
Gebruiken van aard- of restwarmte

Duurzame warmtenetten

Hoe duurzaam een warmtenet is, hangt af van:

 • de warmtebron, bijvoorbeeld restwarmte, biomassa of geothermie;
 • de hulp-warmtebron die eventueel bijspringt op heel koude dagen;
 • hoe groen de stroom is voor de elektrische pompen;
 • de temperatuur van het warme water.

De warmte kan van verschillende bronnen komen. De ene bron is duurzamer dan de andere. Nu worden vaak nog energiecentrales op kolen of gas gebruikt. Maar we moeten naar warmte op volledige duurzame bronnen toe.

geothermie1
Als de warmtebron duurzaam is, levert een warmtenet veel klimaatwinst op.
Ongeveer 5% van alle woningen in Nederland is aangesloten op een warmtenet.
Wat verandert aan de woning?

De overstap naar warmtenetten

Warmtenetten worden in Nederland nog niet veel toegepast. Je kunt pas voor een aansluiting op een warmtenet kiezen, als deze in jouw straat aanwezig is. In 2021 moeten gemeenten voor alle wijken een plan klaar hebben voor een warmtevoorziening zonder aardgas: volledig elektrisch met warmtepompen, een warmtenet of iets anders.

Om een woning op het warmtenet aangesloten te krijgen, moeten er een aantal handelingen plaatsvinden:

 • Voor het aanleggen van een warmtenet is er graafwerk in je straat nodig. Dit geldt ook voor de aansluiting van het net naar je woning.
 • De gasaansluiting is niet meer nodig en kan weggehaald worden.
 • Plaatsen en aansluiten van de warmtewisselaar. In plaats van een gasaansluiting komt dit in de meterkast.
 • Elektrische kookplaat aansluiten, omdat de gasaansluiting verdwijnt.
 • Eventueel isolatie, verwarmer en ventilatie plaatsen, afhankelijk van de huidige isolatie en de temperatuur van het water uit het warmtenet.