Wijzigingen vanaf 01-01-2024

wijzigingen 2024

Vanaf 1 januari 2024 worden er zoals ieder jaar weer veranderingen doorgevoerd in de energiekosten en tarieven. Deze aanpassingen hebben invloed op zowel de kosten van gas als die van elektriciteit. 
We leggen op deze pagina graag uit wat deze veranderingen inhouden en hoe ze van invloed zijn op jouw maandelijkse uitgaven. 

Hieronder zijn de zes belangrijkste veranderingen voor 2024: 

1. Stijging van netbeheerkosten 
De netbeheerkosten gaan omhoog. Dat komt door de investeringen die gedaan worden door de netbeheerder om het stroom- en gasnetwerk te verbeteren en te onderhouden. De exacte stijging verschilt per netbeheerder. Hier of in Mijn Nieuwe Energie vind je welke netbeheerder jij hebt. Op de website van de netbeheerder kun je vinden wat de wijziging voor 2024 zal zijn. 

2. Energiebelasting gas gaat omhoog 
In 2024 stijgt de energiebelasting op gas aanzienlijk, van €0,5927 naar €0,7054 per kubieke meter, inclusief btw. Deze aanpassing betekent een plotselinge stijging van ruim 11 cent per kubieke meter gas bij alle energieleveranciers. 
Hoe beïnvloedt dit je gasrekening? Voor iemand met een gemiddeld gasverbruik van 1.169 m3 in Nederland, resulteert dit in een extra kostenpost van € 11 per maand op de gasrekening. 

3. Energiebelasting elektriciteit omlaag 
Aan de andere kant wordt de belasting op elektriciteit gunstiger. Van €0,15245 per kilowattuur (kWh) naar €0,13164 per kWh. Dat scheelt 2,1 cent per kWh. Voor een gemiddeld elektriciteitsverbruik (2.479 kWh) betekent dit een besparing van ongeveer € 4 per maand. 

4. Hogere heffingskorting 
De heffingskorting, ook wel ‘vermindering energiebelasting’ genoemd, gaat omhoog. Je krijgt dus volgend jaar meer korting van de overheid op je energiekosten. De heffingskorting stijgt van €596,86 naar €631,39, waardoor je zo’n € 3 per maand minder gaat betalen. 

5. Wijziging overheidssteun 
De overheid zal in 2024 veel minder doen om de hoge energiekosten van huishoudens te compenseren: 

  • Het prijsplafond, dat de tarieven onder de € 1,45 per m3 gas en € 0,40 per kWh elektriciteit houdt, vervalt.
  • Geen energietoeslag van maximaal 1.300 euro voor huishoudens met een laag inkomen.

Er wordt in 2024 wel een mogelijkheid geboden om een beroep te doen op het Noodfonds Energie. Dit fonds kende aan het begin van dit jaar 165.000 aanmeldingen en zal in 2024 worden voortgezet. De exacte voorwaarden en aanmeldingsprocedure zijn nog niet bekendgemaakt. 

6. Aanpassingen tarieven en vaste kosten 
Het terugleveren van zonnestroom door huishoudens brengt steeds meer kosten voor energieleveranciers met zich mee. Omwille hiervan zullen in 2024 steeds meer energieleveranciers deze kosten in rekening brengen.

Hoe dit precies gaat gebeuren zal verschillen per energieleverancier, maar bij om | nieuwe energie zullen we vanaf 2024 deze kosten uit de elektriciteitstarieven halen en de volgende aanpassingen plaatsvinden: 

Vaste leveringskosten stijgen licht
Alle klanten blijven vaste leveringskosten betalen, net zoals nu. Deze zullen vanaf 1 januari 2024 licht stijgen. We vinden het namelijk niet eerlijk om alle kosten die nu bij teruglevering komen kijken, volledig in rekening te brengen bij klanten met zonnepanelen.  

Ook klanten zonder zonnepanelen profiteren namelijk van lagere energieprijzen, doordat er zoveel in zonnepanelen is geïnvesteerd in Nederland.   

De vaste leveringskosten gaan daarom voor iedereen, ook wanneer je geen zonnepanelen hebt, omhoog naar €0,232055 inclusief btw per dag per aansluiting.  

Vaste terugleveringskosten  toegevoegd als nieuwe component
Klanten mét zonnepanelen gaan hiernaast de nieuwe component vaste terugleveringskosten betalen.   
Lever je per jaar tot 1.000 kWh aan ons terug, dan hoef je niks extra te betalen. Vanaf 1.000 kWh betaal je per jaar €96,80 inclusief btw aan vaste terugleveringskosten. Dat is €0,265205 inclusief btw per dag.  

Voor iedere 500 kWh die je extra teruglevert, betaal je €36,30 inclusief btw extra. Dat is €0,099452 inclusief btw per dag. De volledige staffel vind je hier

Wil je graag meer weten over deze kosten? Bekijken dan onze pagina’s: vaste terugleveringskosten en FAQ

Tarieven omlaag
Omdat wij de kosten middels vaste leverings- en terugleveringskosten anders gaan verdelen, zal het leveringstarief een paar cent/kWh dalen.  Hier kun je de huidige en nieuwe tarieven vinden.