Ziggo = om naar duurzame stroom

Geschreven door control

6 juni 2024 5 min. leestijd

om | nieuwe energie is sinds januari 2024 de energieleverancier van de Ziggo Dome. Een energiecollectief zonder winstoogmerk dat zich inzet om heel Nederland zo snel mogelijk om te laten gaan naar 100% duurzame, lokale stroom. Met deze samenwerking laat Ziggo Dome zien volledig achter deze doelstelling te staan.

“Wij doen het écht anders in de markt,” legt directeur van om | nieuwe energie, André Dippell, uit. “We zijn een energiecollectief dat bestaat uit meer dan 80 energiecoöperaties die duurzame stroom opwekken met lokale projecten verspreid over heel Nederland. Als leverancier zorgen wij ervoor dat die groene opgewekte stroom bij de lokale klanten (huishoudens en bedrijven) terechtkomt. Zo zorgen we ervoor dat burgers hun energievoorziening weer in eigen handen krijgen en dat is wat ons uniek maakt.”  

Zonder winstoogmerk

Een belangrijk onderdeel van deze aanpak is het ontbreken van een winstoogmerk. André: “Bij veel energiebedrijven verdwijnt het geld in de zakken van, veelal buitenlandse, aandeelhouders, dat is bij ons niet zo. Wij gebruiken dit om onze tarieven voor al onze klanten structureel te verlagen. En door het geld lokaal te investeren zorgen we ervoor dat de coöperaties weer nieuwe duurzame projecten kunnen realiseren. Natuurlijk hebben we operationele kosten, omdat we een aantal mensen in dienst hebben en er achter de schermen natuurlijk ook dingen geregeld moeten worden. Deze houden we echter zo laag mogelijk.”  

Burgers aan het roer

Bij om | nieuwe energie hebben de burgers het dus voor het zeggen. De lokale coöperaties staan aan het roer en omdat burgers daar de eigenaren van zijn, ontstaat er een krachtige organisatie met mensen die allemaal gaan voor hetzelfde groene doel: Nederland volledig laten draaien op lokale, duurzame energie. “Hoe belangrijk dit doel is, werd de afgelopen twee jaar pijnlijk duidelijk,” licht André toe. “We zijn afhankelijk van energiestromen uit het buitenland en dat is gewoon niet handig. Wij roepen al elf jaar dat we de energievoorziening weer in eigen handen moeten nemen.”

Duurzame Energie Unie

Elf jaar geleden was om | nieuwe energie nog de Duurzame Energie Unie, opgericht door initiatiefnemers TexelEnergie, Windunie en Urgenda. Zij zagen de noodzaak voor een nieuwe energievoorziening omdat volgens hen de energietransitie veel te langzaam gaat als we het overlaten aan de overheid en grote energieaanbieders. Decentrale energieopwekking is nodig om Nederland te verduurzamen.

80 energiecoöperaties

Die decentrale energieopwekking wordt momenteel gerealiseerd door meer dan 80 energiecoöperaties. En dat aantal blijft groeien. Die organisaties ontwikkelen windprojecten, zonneprojecten, zonnedaken en zonneweides verspreid door het land. “Maar ze doen nog veel meer,” zegt André. “Zo helpen ze bedrijven en huishoudens in hun directe omgeving met verduurzamen. Energiearmoede is bijvoorbeeld een belangrijk thema, want er zijn steeds meer consumenten die hun energierekening niet kunnen betalen. Met ‘fixteams’ gaan ze de wijk in en geven ze praktische tips om huizen beter te isoleren.”

om en Ziggo Dome

De samenwerking tussen om | nieuwe energie en Ziggo Dome ontstond eind 2023 toen de evenementenlocatie op zoek ging naar een nieuwe energieleverancier omdat het vorige contract afliep. Omdat de Ziggo Dome het echt anders wilde aanpakken op het gebied van duurzaamheid viel de keuze op om. André: “We willen dan ook niet alleen maar de leverancier zijn, maar de Ziggo Dome en de omgeving echt een stap verder helpen.”

Inspelen op congestie, het probleem dat ontstaat als er te veel energieproductie of juist te veel energieafname is op een energienet, is hier een belangrijk onderdeel van. “We zitten hier in een gebied waar meer vraag is dan opwek. Omdat onze werkwijze zich kenmerkt door het lokale karakter kunnen wij een belangrijke rol spelen bij het creëren van een goede balans tussen wat er enerzijds wordt opwekt en anderzijds wordt verbruikt. Hierdoor kunnen we het netwerk veel beter benutten met elkaar. Dit kan bijvoorbeeld door met verschillende partijen een energiegemeenschap te vormen waarbij er een directe koppeling is met een lokale energiebron, lokale mogelijkheden om energie op te slaan en aandacht voor verbruiksmomenten. De komende tijd gaan we hier met de Ziggo Dome onderzoek naar doen.”

Warmtenetten

Naast het opwekken van zonne- en windenergie zijn een aantal coöperaties van om bezig met het ontwikkelen van lokale warmtenetten. André licht toe: “We moeten met z’n allen van het gas af, maar dat is nog niet zo eenvoudig. Zeker als je in de stad woont heb je lang niet altijd toegang tot een warmtepomp. De Amsterdamse burgercoöperatie KetelhuisWG in Oud-West bijvoorbeeld, heeft daar een mooie oplossing voor bedacht. Ze hebben subsidie gekregen om een lokaal warmtenet aan te leggen waarbij ze warmte oogsten uit het Jacob van Lennepkanaal. Met behulp van centrale warmtepompen zijn vervolgens 1500 huishoudens voorzien van warmte.”

Daarnaast wordt er ook volop geëxperimenteerd met waterstof. “Er gebeurt ontzettend veel moois op allerlei vlakken, maar kenmerkend voor al onze projecten is dat ze altijd eigendom zijn van burgers zelf. Met elkaar werken we toe naar een model waarbij we op een slimme manier en tegen een eerlijke prijs energie kunnen leveren aan elkaar. Wij geloven dat lokale binding daarbij cruciaal is. ‘Samen’ is het toverwoord in onze organisatie.”