Zonnepark TexelEnergie | om biedt kansen voor Texelaars

Geschreven door control

11 februari 2019 3 min. leestijd
Birdeye view

Stroom vanaf je eigen eiland en minder afhankelijk zijn van de overkant. Dat gaat TexelEnergie | om mogelijk maken. Samen met de bewoners van het waddeneiland. Zij krijgen de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk rendement te investeren in zonnepanelen.

Texel heeft een duurzaamheidsbehoefte. Het eiland wil graag in de eigen energiebehoefte voorzien, waardoor stroomvoorziening van de overkant niet langer noodzakelijk is. Maar zelfs als alle beschikbare daken op Texel vol zonnepanelen worden gelegd, wordt die behoefte nog niet afgedekt.

TexelEnergie | om heeft daarom onderzoek gedaan naar een geschikt terrein om daar een zonnepark te kunnen ontwikkelen. Dat werd gevonden in een perceel langs de Pelikaanweg. Het terrein heeft een agrarische bestemming, maar de grond is van arme kwaliteit (‘klapzand’) en daardoor niet erg aantrekkelijk voor landbouw. Wanneer de 17 hectare aan de Pelikaanweg wordt ingericht als zonnepark, is dat een grote stap in de verduurzaming van Texel.

Hoog rendement voor deelnemers

TexelEnergie | om is de drijvende kracht achter Zonnepark Texel Solar 2020. Het streven is om dit park voor eind 2020 te hebben gerealiseerd. Het is een project waarvan Texelaars op meerdere manieren kunnen profiteren. De bedoeling is om op de locatie zo’n 15 hectare in te richten met zonnepanelen op stellages van maximaal anderhalve meter hoog. Deze worden zo goed mogelijk in het landschap weggewerkt, met natuurlijke aanpassingen, waarbij het open uitzicht in stand blijft. De verwachte opbrengst is genoeg om twee derde van de Texelse huishoudens van stroom te voorzien.

TexelEnergie | om zal de stroom gaan leveren aan haar klanten. Dat gebeurt tegen een zo scherp mogelijk tarief. Ecorus zorgt voor de financiering van het zonnepark en geeft Texelaars de gelegenheid om mee te investeren tegen een rendement dat flink hoger ligt dan de huidige spaarrente bij de bank.

Voor en door Texelaars

Er zijn gesprekken gevoerd met de provincie en met omwonenden. Die staan positief tegenover het plan en de manier waarop het zonnepark in het landschap wordt ingepast. Bij de gemeente is de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Omdat het eiland qua energievoorziening straks bijna volledig zelfvoorzienend wordt, is de gemeente blij met deze ontwikkeling. Zij zal echter financieel niet participeren. Wel is de eis gesteld dat Texelse bewoners, bedrijven en instellingen ervan moeten kunnen meeprofiteren.

Zo wil men het grondwerk door Texelse bedrijven laten doen en is het de bedoeling dat voor beheer en onderhoud lokale werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet. Tijdens de bouw worden Texelse scholen uitgenodigd en krijgen ze uitleg over het park en de duurzame gedachte erachter. Er komt een parkeerterrein langs de Pelikaanweg, waardoor het probleem van auto’s in de berm is opgelost. Daar komen ook de eerste Texelse snelladers voor elektrische auto’s en vijf oplaadpunten voor elektrische fietsen.

Tijdelijke bestemming

Hoewel, zoals eerder vermeld, de grond niet erg aantrekkelijk is voor de landbouw, zal wegens de onttrekking van landbouwgrond aan het areaal met de Texelse afdeling van LTO nog overleg plaatsvinden. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid van een tijdelijke ontheffing van de agrarische bestemming voor een periode van 25 jaar. Dat is namelijk de technische levensduur van zo’n zonnepark. Na ontmanteling van het zonnepark krijgt het perceel de agrarische bestemming terug.

Landelijk is vaak het probleem dat het lokale netwerk de stroomhoeveelheid niet aan kan. Dat speelt op deze locatie ook, maar er wordt gekeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld opslagcapaciteit.